ICS: 13.220 - Varstvo pred požarom

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 491
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Fire protection - Safety signs - Emergency escape, fire fighting equipment and fire alarm call point
slovensko: Požarna zaščita - Varnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za gašenje in ročni javljalniki požara
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.20
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-1996
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 13.220.50 91.010.30
Stopnja: 7160 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila – Požarnoodporno projektiranje – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30 13.220.50
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 13.220.01 91.080.40 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2:1992
angleško: Classification of fires
slovensko: Klasifikacija požarov
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 3-9:2006
angleško: Portable fire extinguishers - Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for pressure resistance of CO2 extinguishers
slovensko: Prenosni gasilniki - 9. del: Dodatne zahteve k EN 3-7 za odpornost proti tlaku za gasilnike s CO2
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 443:2008
angleško: Helmets for fire fighting in buildings and other structures
slovensko: Gasilske čelade za gašenje v stavbah in drugih zgradbah
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.220.10 13.340.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-2:1997
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara - 2. del: Oprema za kontrolo in indikacijo
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-4:1997
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara - 4. del: Oprema za napajanje
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1101:1995
angleško: Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes - Detailed procedure to determine the ignitability of vertically oriented specimens (small flame)
slovensko: Tekstilije - Gorljivost - Zavese in zastori - Podroben opis postopka za ugotavljanje vnetljivosti navpično nameščenih preskušancev (majhen plamen)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 13.220.40 97.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1399:1997
angleško: Resilient floor coverings - Determination of resistance to stubbed and burning cigarettes
slovensko: Netekstilne talne obloge - Ugotavljanje odpornosti proti cigaretnim ogorkom in žarečim cigaretam
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 97.150 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1624:1999
angleško: Textiles and textile products - Burning behaviour of industrial and technical textiles - Procedure to determine the flame spread of vertically oriented specimens
slovensko: Tekstilije in tekstilni izdelki - Gorljivost industrijskih in tehnicnih tekstilij - Postopek ugotavljanja razseznosti plamena na vertikalno orientirane vzorce
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1625:1999
angleško: Textiles and textile products - Burning behaviour of industrial and technical textiles - Procedure to determine the ignitability of vertically oriented specimens
slovensko: Tekstilije in tekstilni izdelki - Gorljivost industrijskih in tehničnih tekstilij - Postopek za ugotavljanje gorljivosti navpično nameščenih preskušancev
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2310:1991
angleško: Aerospace series - Test methods for the flame resistance rating of non-metallic materials
slovensko: Aerospace series - Test methods for the flame resistance rating of non-metallic materials
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 49.025.99 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3261:1975
angleško: Fire tests -- Vocabulary
slovensko: Požarni preskusi - Slovar
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1995
Razveljavitev: 01-sep-2018
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3582:2000
angleško: Flexible cellular polymeric materials - Laboratory assessment of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame (ISO 3582:2000)
slovensko: Penjeni polimerni materiali - Mehke pene - Laboratorijska metoda za ocenjevanje gorilnih lastnosti majhnih preskušancev pri vžigu z majhnim plamenom s horizontalno metodo (ISO 3582:2000)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.100 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3795:1989
angleško: Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry -- Determination of burning behaviour of interior materials
slovensko: Cestna vozila, traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Ugotavljanje obnašanja notranjih oblog v požaru
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.01 43.020 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-10:2002
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors
slovensko: Odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 10. del: Plamenski javljalniki - Točkovni javljalniki
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-11:2001
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 11. del: Ročni javljalniki
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-16:2008
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 16: Voice alarm control and indicating equipment
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 16. del: Centrala za zvočno alarmiranje in prikazovalna oprema
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-17:2005
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 17. del: Kratkostični ločilniki
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-18:2005
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 18. del: Vhodno/izhodne naprave
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-20:2006
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 20. del: Aspiracijski dimni javljalniki
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2006
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-23:2010
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 23. del: Naprave za alarmiranje - Vizualne alarmne naprave
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-25:2008
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 25. del: Sestavni deli za radijske povezave
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi