ICS: 93.080 - Cestni inženiring

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 468
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-1:1991
angleško: Lighting columns - Part 1: Definitions and terms
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 1. del: Definicije in izrazi
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-2:2004
angleško: Lighting columns - Part 2: General requirements and dimensions
slovensko: Drogovi za razsvetljavo – 2. del: Splošne zahteve in mere
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-4:2005
angleško: Lighting columns - Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo – 4. del: Zahteve za drogove za razsvetljavo iz armiranega in prednapetega betona
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-5:2002
angleško: Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 5. del: Zahteve za jeklene drogove za razsvetljavo
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40 77.140.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-6:2002
angleško: Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 6. del: Zahteve za aluminijaste drogove za razsvetljavo
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 40-7:2002
angleško: Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns
slovensko: Drogovi za razsvetljavo - 7. del: Zahteve za drogove za razsvetljavo iz vlaknatoarmiranega polimernega kompozita
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Naprave za zaustavitev cestnega prometa na prehodu čez železniško progo – (Pol)zapornice – Oblika in mere (panožna oznaka TS-Z a3.035:1/2007)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 93.080.30 93.100 03.220.30
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Svetlobni znaki na nivojskem prehodu ceste čez železniško progo - (Cestni signali) - Oblika in mere (panožna oznaka TS-Z a3.036:1/2007)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 93.080.30 93.100 03.220.30
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 124-1:2015
angleško: Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 1: Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods
slovensko: Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 1. del: Definicije, klasifikacija, splošna načela zasnove, zahtevane lastnosti in preskusne metode
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 93.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1338:2003
angleško: Concrete paving blocks - Requirements and test methods
slovensko: Betonski tlakovci - Zahteve in preskusne metode
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 93.080.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1339:2003
angleško: Concrete paving flags - Requirements and test methods
slovensko: Betonske plošče za tlakovanje - Zahteve in preskusne metode
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 93.080.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1340:2003
angleško: Concrete kerb units - Requirements and test methods
slovensko: Betonski robniki - Zahteve in preskusne metode
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 93.080.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1341:2012
angleško: Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test methods
slovensko: Plošče iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje - Zahteve in preskusne metode
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.15 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1342:2012
angleško: Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods
slovensko: Tlakovci iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje - Zahteve in preskusne metode
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.15 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1343:2012
angleško: Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test methods
slovensko: Robniki iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje - Zahteve in preskusne metode
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.15 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1423:2012
angleško: Road marking materials - Drop on materials - Glass beads, antiskid aggregates and mixtures of the two
slovensko: Materiali za označevanje vozišča - Materiali za posipanje - Steklene kroglice, posipi za zmanjšanje drsnosti in mešanice obeh
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1424:1997
angleško: Road marking materials - Premix glass beads
slovensko: Materiali za označevanje vozišča – Steklene kroglice za primešanje k barvi
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1433:2002
angleško: Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity
slovensko: Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in kontrolo kakovosti
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 93.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 500-4:2011
angleško: Mobile road construction machinery - Safety - Part 4: Specific requirements for compaction machines
slovensko: Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 4. del: Posebne zahteve za stroje za kompaktiranje tal
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 93.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete - Requirements - Rules for implementation of SIST EN 13108-1
slovensko: Bituminizirane zmesi - Specifikacije materialov - 1.del: Bitumenski beton - Zahteve - Pravila za uporabo SIST EN 13108-1
TC: CES - Ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt - Requirements - Rules for implementation of SIST EN 13108-5
slovensko: Bituminizirane zmesi - Specifikacije materialov - 5. del: Drobir z bitumenskim mastiksom - Zahteve - Pravila za uporabo SIST EN 13108-5
TC: CES - Ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic Asphalt - Requirements - Rules for implementation of SIST EN 13108-6
slovensko: Bituminizirane zmesi - Specifikacije materialov - 6. del: Liti asfalt - Zahteve - Pravila za uporabo SIST EN 13108-6
TC: CES - Ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous Asphalt - Requirements - Rules for implementation of SIST EN 13108-7
slovensko: Bituminizirane zmesi - Specifikacije materialov - 7. del: Drenažni asfalt - Zahteve - Pravila za uporabo SIST EN 13108-7
TC: CES - Ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12271:2006
angleško: Surface dressing - Requirements
slovensko: Površinske prevleke - Zahteve
TC: CES - Ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12273:2008
angleško: Slurry surfacing - Specifications
slovensko: Tankoplastne prevleke po hladnem postopku - Specifikacije
TC: CES - Ceste ICS: 93.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi