ICS: 27.120 - Jedrska tehnika

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 83
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8299:2021
angleško: Nuclear fuel technology - Determination of the isotopic and elemental uranium and plutonium concentrations of nuclear materials in nitric acid solutions by thermal-ionization mass spectrometry (ISO 8299:2019)
slovensko: Tehnologija jedrskih goriv - Ugotavljanje deleža izotopov ter koncentracije jedrskih snovi elementarnega urana in plutonija v raztopinah dušikove kisline s termoionizacijsko masno spektrometrijo (ISO 8299:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9161:2021
angleško: Uranium dioxide powder - Determination of apparent density and tap density (ISO 9161:2019)
slovensko: Uranov dioksid v prahu - Ugotavljanje navidezne gostote in gostote po stiskanju (s potresanjem) (ISO 9161:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9463:2021
angleško: Nuclear energy - Nuclear fuel technology - Determination of plutonium in nitric acid solutions by spectrophotometry (ISO 9463:2019)
slovensko: Jedrska energija - Tehnologija jedrskih goriv - Določevanje plutonija v raztopinah dušikove kisline s spektrofotometrijo (ISO 9463:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10270:2008
angleško: Corrosion of metals and alloys - Aqueous corrosion testing of zirconium alloys for use in nuclear power reactors (ISO 10270:1995)
slovensko: Korozija kovin in zlitin - Preskušanje vodne korozije cirkonijevih zlitin za uporabo v jedrskih reaktorjih (ISO 10270:1995)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 27.120.99 77.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10276:2021
angleško: Nuclear energy - Fuel technology - Trunnion systems for packages used to transport radioactive material (ISO 10276:2019)
slovensko: Jedrska energija - Tehnologija goriv - Ovojni sistemi za pakete, ki se uporabljajo za prevoz radioaktivnih snovi (ISO 10276:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12183:2019
angleško: Nuclear fuel technology - Controlled-potential coulometric assay of plutonium (ISO 12183:2016)
slovensko: Tehnologija jedrskih goriv - Kulometrična analiza plutonija z nadzorovanim potencialom (ISO 12183:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12799:2019
angleško: Nuclear energy - Determination of nitrogen content in UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 sintered pellets - Inert gas extraction and conductivity detection method (ISO 12799:2015)
slovensko: Jedrska energija - Določevanje dušika v sintranih peletih UO2, (U,Gd)O2 in (U,Pu)O2 - Metoda z ekstrakcijo inertnih plinov in ugotavljanjem prevodnosti (ISO 12799:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12800:2019
angleško: Nuclear fuel technology - Guidelines on the measurement of the specific surface area of uranium oxide powders by the BET method (ISO 12800:2017)
slovensko: Tehnologija jedrskih goriv - Smernice za merjenje specifične površine prahu uranovega oksida po metodi BET (ISO 12800:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12807:2021
angleško: Safe transport of radioactive materials - Leakage testing on packages (ISO 12807:2018)
slovensko: Varen prevoz radioaktivnih snovi - Preskušanje tesnjenja embalaže (ISO 12807:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15646:2016
angleško: Re-sintering test for UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 pellets (ISO 15646:2014)
slovensko: Preskus s posintranjem za pelete UO2, (U,Gd)O2 in (U,Pu)O2 (ISO 15646:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15651:2017
angleško: Nuclear energy - Determination of total hydrogen content in PuO2 and UO2 powders and UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 sintered pellets - Inert gas extraction and conductivity detection method (ISO 15651:2015)
slovensko: Jedrska energija - Ugotavljanje deleža vodika v PuO2 in praških UO2 ter v sintranih peletih UO2, (U,Gd)O2 in (U,Pu)O2 - Metoda z ekstrakcijo inertnih plinov in ugotavljanjem prevodnosti (ISO 15651:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16424:2017
angleško: Nuclear energy - Evaluation of homogeneity of Gd distribution within gadolinium fuel blends and determination of Gd2O3 content in gadolinium fuel pellets by measurements of uranium and gadolinium elements (ISO 16424:2012)
slovensko: Jedrska energija - Vrednotenje homogenosti porazdelitve gadolinija (Gd) v gadolinijevih gorivnih mešanicah in ugotavljanje vsebnosti Gd203 v gadolinijevih gorivnih peletih z merjenjem elementov urana in gadolinija (ISO 16424:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16639:2019
angleško: Surveillance of the activity concentrations of airborne radioactive substances in the workplace of nuclear facilities (ISO 16639:2017)
slovensko: Nadzorovanje koncentracije aktivnosti radioaktivnih snovi v zraku na delovnem mestu v jedrskih postrojih (ISO 16639:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.20 13.280 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16647:2021
angleško: Nuclear facilities - Criteria for design and operation of confinement systems for nuclear worksite and for nuclear installations under decommissioning (ISO 16647:2018)
slovensko: Jedrski objekti - Merila za projektiranje in delovanje zadrževalnih sistemov za jedrska delovišča in jedrske naprave, ki so v razgradnji (ISO 16647:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16793:2021
angleško: Nuclear fuel technology - Guidelines for ceramographic preparation of UO2 sintered pellets for microstructure examination (ISO 16793:2018)
slovensko: Tehnologija jedrskih goriv - Smernice za pripravo keramografske preiskave mikrostrukture za sintrane pelete UO2 (ISO 16793:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18229:2021
angleško: Essential technical requirements for mechanical components and metallic structures foreseen for Generation IV nuclear reactors (ISO 18229:2018)
slovensko: Bistvene tehnične zahteve za mehanske komponente in kovinske konstrukcije, namenjene četrti generaciji jedrskih reaktorjev (ISO 18229:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19017:2017
angleško: Guidance for gamma spectrometry measurement of radioactive waste (ISO 19017:2015)
slovensko: Navodilo za merjenje aktivnosti radioaktivnih odpadkov z gama spektrometrijo (ISO 19017:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.30 27.120.30 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19226:2020
angleško: Nuclear energy - Determination of neutron fluence and displacement per atom (dpa) in reactor vessel and internals (ISO 19226:2017)
slovensko: Jedrska energija - Ugotavljanje pretoka nevtronov in premikov na atom (dpa) v reaktorski posodi in vgrajenih delih (ISO 19226:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21483:2017
angleško: Determination of solubility in nitric acid of plutonium in unirradiated mixed oxide fuel pellets (U, Pu) O2 (ISO 21483:2013)
slovensko: Ugotavljanje topnosti plutonija v dušikovi kislini v neobsevanih mešanooksidnih gorivnih peletih (U, Pu) O2 (ISO 21483:2013)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21484:2019
angleško: Nuclear Energy - Fuel technology - Determination of the O/M ratio in MOX pellets by the gravimetric method (ISO 21484:2017)
slovensko: Jedrska energija - Tehnologija goriv - Ugotavljanje razmerja O/M v peletih MOX z gravimetrično metodo (ISO 21484:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21613:2017
angleško: (U, Pu)O2 Powders and sintered pellets - Determination of chlorine and fluorine (ISO 21613:2015)
slovensko: Prah in sintrani peleti (U, Pu)O2 - Ugotavljanje klora in fluora (ISO 21613:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22765:2019
angleško: Nuclear fuel technology - Sintered (U,Pu)O2 pellets - Guidance for ceramographic preparation for microstructure examination (ISO 22765:2016)
slovensko: Tehnologija jedrskih goriv - Sintrani peleti (U,Pu)O2 - Navodilo za pripravo keramografske preiskave mikrostrukture (ISO 22765:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 23406:2021
angleško: Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS) (ISO/TS 23406:2020)
slovensko: Jedrski sektor - Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja kakovosti za organizacije, ki dobavljajo izdelke in storitve, pomembne za jedrsko varnost (ITNS) (ISO/TS 23406:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.01 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60671:2011
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Surveillance testing
slovensko: Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Nadzorno preskušanje
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60709:2010
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Separation (IEC 60709:2004)
slovensko: Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Ločevanje (IEC 60709:2004)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
Razveljavitev: 01-jul-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 




• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi