ICS: 37.040 - Fotografija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 137
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6:1993
angleško: Photography -- Black-and-white pictorial still camera negative film/process systems -- Determination of ISO speed
slovensko: Fotografija - Črno-beli negativni procesni sistemi za fotografske kamere z upodabljanjem slik na mirujočem filmu - Določanje splošne občutljivosti po ISO
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5-1:2009
angleško: Photography and graphic technology - Density measurements - Part 1: Geometry and functional notation
slovensko: Fotografija in grafična tehnologija - Merjenje optične gostote - 1. del: Geometrijske in funkcionalne oznake
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.01 01.040.37
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5-2:2009
angleško: Photography and graphic technology - Density measurements - Part 2: Geometric conditions for transmittance density
slovensko: Fotografija in grafična tehnologija - Merjenje optične gostote - 2. del: Geometrijski pogoji za gostoto pri transmisiji
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5-3:2009
angleško: Photography and graphic technology - Density measurements - Part 3: Spectral conditions
slovensko: Fotografija in grafična tehnologija - Merjenje optične gostote - 3. del: Spektralni pogoji
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5-4:2009
angleško: Photography and graphic technology - Density measurements - Part 4: Geometric conditions for reflection density
slovensko: Fotografija in grafična tehnologija - Merjenje optične gostote - 4. del: Geometrični pogoji za gostoto pri refleksiji
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 516:1986
angleško: Camera shutters - Timing - General definition and mechanical shutter measurements
slovensko: Zaklopi na kamerah - Zaklopni časi - Splošna opredelitev in meritve mehanskih zaklopov
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 897:2000
angleško: Photography -- Roll films, 126, 110 and 135-size films -- Identification of the image-bearing side
slovensko: Fotografija - Filmi v zvitkih v velikosti 126, 110 in 135 - Ugotavljanje slikovne (oslojene) strani filma
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1008:1992
angleško: Photography - Paper dimensions - Pictorial sheets
slovensko: Fotografija - Dimenzije papirja - Slikovne pole
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1009:2000
angleško: Photography - Paper dimensions - Rolls for printers
slovensko: Fotografija - Dimenzije papirja - Zvitki za tiskalnike
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1012:1998
angleško: Photography - Films in sheets and rolls for general use - Dimensions
slovensko: Fotografija - Filmi v polah in zvitkih za splošno uporabo - Dimenzije
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1230:2007
angleško: Photography - Determination of flash guide numbers for electronic flash equipment
slovensko: Fotografija – Določanje vodilnih števil za elektronski bliskovni pribor
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.10
Stopnja: 1000 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1755:1987
angleško: Photography -- Projector slides -- Dimensions
slovensko: Photography - Projector slides - Dimensions
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2240:2003
angleško: Photography -- Colour reversal camera films -- Determination of ISO speed
slovensko: Photography - Colour reversal camera films - Determination of ISO speed
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2720:1974
angleško: Photography - General purpose photographic exposure meters (photoelectric type) - Guide to product specification
slovensko: Fotografija - Univerzalni fotografski fotoelektrični svetlomeri - Navodilo za tehnični opis
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2721:2013
angleško: Photography - Film-based cameras - Automatic controls of exposure
slovensko: Fotografija - Kamere - Avtomatski nadzor ekspozicije
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2827:1988
angleško: Photography - Electronic flash equipment - Determination of light output and performance
slovensko: Fotografija - Elektronske bliskavice - Določanje svetlobne zmogljivosti
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3028:1984
angleško: Photography - Camera flash illuminants - Determination of ISO spectral distribution index (ISO/SDI)
slovensko: Fotografija - Svetloba bliskavic na kamerah - Določanje indeksa spektralne porazdelitve ISO (ISO/SDI)
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3664:2009
angleško: Graphic technology and photography - Viewing conditions
slovensko: Grafična tehnologija in fotografija - Pogoji za vizualno opazovanje
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.01 37.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3665:2013
angleško: Photography - Intra-oral dental radiographic film and film packets - Manufacturer specifications (ISO 3665:2011)
slovensko: Fotografija - Intraoralni dentalni radiografski film in zavoji filma - Specifikacije proizvajalca (ISO 3665:2011)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 37.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3665:2011
angleško: Photography - Intra-oral dental radiographic film and film packets - Manufacturer specifications
slovensko: Fotografija - Intraoralni radiografski film in filmski paketi - Specifikacije proizvajalca
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4090:2004
angleško: Photography - Medical radiographic cassettes/screens/films and hard-copy imaging films - Dimensions and specifications (ISO 4090:2004)
slovensko: Photography - Medical radiographic cassettes/screens/films and hard-copy imaging films - Dimensions and specifications (ISO 4090:2001)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 37.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5763:1989
angleško: Photography - Electronic flash equipment - Automatic control of exposure
slovensko: Fotografija - Elektronske bliskavice - Avtomatski nadzor ekspozicije
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5800:1987
angleško: Photography - Colour negative films for still photography - Determination of ISO speed
slovensko: Fotografija - Barvni negativni filmi za mirujoče fotografije - Določanje splošne občutljivosti ISO
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6328:2000
angleško: Photography -- Photographic materials -- Determination of ISO resolving power
slovensko: Fotografija - Fotografski materiali - Ugotavljanje ločljivosti po ISO
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6516:1980
angleško: Photography - Photographic lenses - Distance scale markings
slovensko: Fotografija - Fotografski objektivi - Oznake skale za razdaljo
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi