ICS: 91.220 - Gradbena oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 107
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 39:2001
angleško: Loose steel tubes for tube and coupler scaffolds - Technical delivery conditions
slovensko: Jeklene cevi za gradbene odre - Tehnični dobavni pogoji
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 91.220 77.140.75
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 536:2015
angleško: Road construction machines - Mixing plants for road construction materials - Safety requirements
slovensko: Stroji za gradnjo cest - Oprema za mešanje materialov za gradnjo cest - Varnostne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 93.080.10 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 74-1:2005
angleško: Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 1: Couplers for tubes - Requirements and test procedures
slovensko: Spojke, vezne centične spojke in podnožne plošče za delovne in nosilne odre – 1. del: Cevne spojke – Zahteve in postopki preskušanja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 74-2:2008
angleško: Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 2: Special couplers - Requirements and test procedures
slovensko: Spojke, vezne centične spojke in podnožne plošče za delovne in nosilne odre - 2. del: Specialne spojke - Zahteve in preskusni postopki
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 74-3:2007
angleško: Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 3: Plain base plates and spigot pins - Requirements and test procedures
slovensko: Spojke, spojni čepi in podnožne plošče za nosilne in delovne odre - 3. del: Ravne podnožne plošče in spojni čepi - Zahteve in načini preskušanja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1065:1998
angleško: Adjustable telescopic steel props - Product specifications, design and assessment by calculation and tests
slovensko: Jekleni teleskopski gradbeni podporniki - Specifikacije proizvoda, dimenzioniranje in dokazovanje nosilnosti s preračunom in s preskusi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1298:1996
angleško: Mobile access and working towers - Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual
slovensko: Pomični delovni odri na kolesih - Pravila in smernice za pripravo navodil za montažo in uporabo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1004-1:2020
angleško: Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Part 1: Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
slovensko: Pomični delovni odri na kolesih iz predizdelanih tipskih elementov - 1. del: Materiali, mere, obtežbe in varnostne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1009-1:2020
angleško: Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants
slovensko: Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 1. del: Splošne zahteve za stroje in predelovalne obrate
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 91.220 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1009-2:2020
angleško: Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
slovensko: Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 2. del: Posebne zahteve za nakladalne stroje in opremo za kontinuirni transport
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 91.220 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1009-3:2020
angleško: Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery
slovensko: Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 3. del: Posebne zahteve za stroje za drobljenje in rezkanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 91.220 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1009-4:2020
angleško: Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery
slovensko: Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 4. del: Posebne zahteve za presejalne stroje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 91.220 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1009-5:2020
angleško: Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery
slovensko: Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 5. del: Posebne zahteve za stroje za čiščenje, recikliranje, sortiranje in obdelavo blata
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 91.220 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12001:2012
angleško: Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar - Safety requirements
slovensko: Stroji za transport, brizganje in polaganje betona in malte - Varnostne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12110:2014
angleško: Tunnelling machines - Air locks - Safety requirements
slovensko: Stroji za gradnjo predorov - Zračne zapore - Varnostne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 93.060 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12111:2014
angleško: Tunnelling machines - Road headers and continuous miners - Safety requirements
slovensko: Stroji za gradnjo predorov - Odkopne naprave - Varnostne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 93.060 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12151:2007
angleško: Machinery and plants for the preparation of concrete and mortar - Safety requirements
slovensko: Stroji in oprema za pripravo betona in malte - Varnostne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12159:2012
angleško: Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages
slovensko: Gradbena dvigala za osebe in tovor z navpično vodeno košaro
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.99 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12609:2021
angleško: Truck mixers - Safety requirements
slovensko: Mešalec za beton (tovornjak) - Varnostne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.060 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1263-1:2014
angleško: Temporary works equipment - Safety nets - Part 1: Safety requirements, test methods
slovensko: Začasne konstrukcije za gradnjo - Varovalne mreže - 1. del: Varnostne zahteve, preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220 13.340.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1263-2:2014
angleško: Temporary works equipment - Safety nets - Part 2: Safety requirements for the positioning limits
slovensko: Začasne konstrukcije za gradnjo - Varovalne mreže - 2. del: Varnostne zahteve za nameščanje varovalnih mrež
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220 13.340.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12812:2008
angleško: Falsework - Performance requirements and general design
slovensko: Nosilni odri - Zahtevane lastnosti in projektiranje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13377:2002
angleško: Prefabricated timber formwork beams - Requirements, classification and assessment
slovensko: Predizdelani leseni opažni nosilci - Zahteve, razvrščanje in dokazovanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15563:2007
angleško: Temporary works equipment - Recommendations for achieving health and safety
slovensko: Oprema za začasna dela - Priporočila za varovanje zdravja in varnost
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220 13.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16031:2012
angleško: Adjustable telescopic aluminium props - Product specifications, design and assessment by calculation and tests
slovensko: Nastavljive aluminijaste teleskopske podpore - Specifikacije izdelka, oblikovanje in ocena z izračunom in preskusi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.150.10 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi