ICS: 43 - CESTNA VOZILA

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 395
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 612:1978
angleško: Road vehicles -- Dimensions of motor vehicles and towed vehicles -- Terms and definitions
slovensko: Cestna vozila - Mere motornih in priklopnih vozil - Izrazi in definicije
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 43.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 624:2011
angleško: Specification for dedicated LPG appliances - Room sealed LPG space heating equipment for installation in vehicles and boats
slovensko: Specifikacija za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin - Grelne naprave za zaprte prostore za vgradnjo v vozila in čolne
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.100.20 47.020.90 43.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 721:2004
angleško: Leisure accommodation vehicles - Safety ventilation requirements
slovensko: Bivalna počitniška vozila – Zahteve za varnostno prezračevanje
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.100 43.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1176:1990
angleško: Road vehicles - Masses - Vocabulary and codes
slovensko: Cestna vozila - Mase - Slovar in oznake
TC: I07 - Imaginarni 07 - Imaginarni TC za nerazporejene ISO/TC ICS: 43.020 01.040.43
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški in francoski jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1493:2010
angleško: Vehicle lifts
slovensko: Dvigala za servisiranje vozil
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.99 43.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1938:2010
angleško: Personal eye protection - Goggles for motorcycle and moped users
slovensko: Osebno varovanje oči - Zaščitna očala za voznike motornih koles in mopedov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 43.140 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 1955:1995
angleško: Proposals for the braking of electrical vehicles
slovensko: Proposals for the braking of electrical vehicles
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.120 43.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-A: 23.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2416:1992
angleško: Passenger cars -- Mass distribution
slovensko: Osebna vozila - Razporeditev mas
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 43.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-A: 23.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3795:1989
angleško: Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry -- Determination of burning behaviour of interior materials
slovensko: Cestna vozila, traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Ugotavljanje obnašanja notranjih oblog v požaru
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.01 43.020 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-B: 32.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3833:1977
angleško: Road vehicles -- Types -- Terms and definitions
slovensko: Cestna vozila - Tipi - Izrazi in definicije
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 43.020 01.040.43
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4030:1983
angleško: Road vehicles -- Vehicle identification number (VIN) -- Location and attachment
slovensko: Cestna vozila - Identifikacijska številka vozila (VIN) - Mesto in namestitev
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 43.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-A: 23.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4100:1980
angleško: Road vehicles -- World parts manufacturer identifier (WPMI) code
slovensko: Cestna vozila - Svetovna identifikacijska koda proizvajalca avtomobilskih delov (WPMI)
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 43.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-A: 23.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4165:2003
angleško: Road vehicles - Electrical connections - Double-pole connection (ISO 4165:2001)
slovensko: Cestna vozila – Električni priključki – Dvopolne vtične naprave (ISO 4165:2001)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-B: 32.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 722-1:2004
angleško: Leisure accommodation vehicles - Liquid fuel heating systems - Part 1: Caravans and caravan holiday homes
slovensko: Bivalna počitniška vozila – Sistem ogrevanja na tekoča goriva – 1. del: Počitniške prikolice in premične počitniške hišice
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.040.60 43.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 32.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8437:1989
angleško: Snowthrowers -- Safety requirements and test procedures
slovensko: Snežna glodalka - Varnostne zahteve in postopek preskušanja
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1995
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9010:1997
angleško: Synchronous belt drives -- Automotive belts
slovensko: Jermenski pogoni - Avtomobilski zobati jermeni
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10 43.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9011:1997
angleško: Synchronous belt drives -- Automotive pulleys
slovensko: Jermenski pogoni - Jermenice za avtomobilske zobate jermene
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10 43.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 32.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9981:1998
angleško: Belt drives - Pulleys and V-ribbed belts for the automotive industry - PK profile: Dimensions
slovensko: Jermenski pogoni - Jermenice in klinasti jermeni za avtomobilsko industrijo - Profili PK: Mere
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10 43.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11439:2013
angleško: Gas cylinders - High pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles (ISO 11439:2013)
slovensko: Plinske jeklenke - Visokotlačne jeklenke za zemeljski plin za pogon motornih vozil, vgrajene na vozilo (ISO 11439:2013)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12640:2000
angleško: Securing of cargo on road vehicles - Lashing points on commercial vehicles for goods transportation - Minimum requirements and testing
slovensko: Securing of cargo on road vehicles - Lashing points on commercial vehicles for goods transportation - Minimum requirements and testing
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.080.01 55.180.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12645:2014
angleško: Tyre pressure measuring instruments - Devices for inspection of pressure and/or inflation / deflation of tyres for motor vehicles - Metrology, requirements and testing
slovensko: Merilniki tlaka v pnevmatikah - Naprave za nadzor tlaka in/ali napihovanje/izpuščanje pnevmatik motornih vozil - Meroslovje, zahteve in preskušanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 83.160.10 43.180 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12805:2002
angleško: Automotive LPG components - Containers
slovensko: Naprave in oprema za pogon motornih vozil na utekočinjeni naftni plin (UNP) - Rezervoarji
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12806:2003
angleško: Automotive liquefied petroleum gas components - Other than containers
slovensko: Naprave in oprema za pogon motornih vozil na utekočinjeni naftni plin (UNP) - Elementi razen posod za gorivo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12979:2002
angleško: Automotive LPG-systems - Installation requirements
slovensko: Sistemi za pogon motornih vozil na utekočinjeni naftni plin (UNP) - Zahteve za vgradnjo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 13093:1998
angleško: Public transport - Road vehicles - Driver's console mechanical interface requirements - Minimum display and keypad parameters
slovensko: Javni prevoz – Cestna vozila – Zahteve za mehanski vmesnik voznikove konzole – Minimalni parametri za prikazovalnik in tipkovnico
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi