ICS: 91.120 - Zaščita stavb in v stavbah

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 432
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 52000-1:2017
angleško: Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 1: General framework and procedures (ISO 52000-1:2017)
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Krovni standard za ocenjevanje energijskih lastnosti stavb - 1. del: Splošni okvir in postopki (ISO 52000-1:2017)
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.015 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: V reviziji
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 52016-1:2017
angleško: Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent head loads - Part 1: Calculation procedures (ISO 52016-1:2017)
slovensko: Energetska učinkovitost stavb - Potrebna energija za ogrevanje in hlajenje, notranje temperature ter zaznavna in latentna toplotna obremenitev - 1. del: Računski postopki (ISO 52016-1:2017)
TC: TOP - Toplota ICS: 27.015 91.120.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges - National annex
slovensko: Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 93.040 91.120.25
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2007
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings - National annex
slovensko: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 3. del: Ocena in prenova stavb - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.010.30 91.120.25
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines - National annex
slovensko: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 4. del: Silosi, rezervoarji in cevovodi - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.120.25 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.120.25 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys - National annex
slovensko: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 6. del: Stolpi, jambori, dimniki - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.120.25 91.010.30 91.060.40
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 245:1986
angleško: Thermal insulation - Classification of building materials according to their thermal insulation properties
slovensko: Toplotna izolacija - Klasifikacija gradbenih materialov glede na toplotno izolativnost
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 354:2003
angleško: Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354:2003)
slovensko: Akustika - Merjenje absorpcije zvoka v odmevnici - (ISO 354:2003)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 17.140.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1745:2020
angleško: Masonry and masonry products - Methods for determining thermal properties
slovensko: Zidovje in zidarski proizvodi - Metode za ugotavljanje toplotnih lastnosti
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.120.10 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1934:1998
angleško: Thermal performance of buildings - Determination of thermal resistance by hot box method using heat flow meter - Masonry
slovensko: Toplotne karakteristike stavb – Določanje toplotnega upora s komorno metodo z uporabo merilnikov toplotnega toka - Zid
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3745:2012
angleško: Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms (ISO 3745:2012)
slovensko: Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Precizijska metoda za gluhe in polgluhe prostore (ISO 3745:2012)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 17.140.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5135:2020
angleško: Acoustics - Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation test room (ISO 5135:2020)
slovensko: Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z meritvami v odmevnici za zračne izpuste ter dušilne in zaporne elemente za zrak (ISO 5135:2020)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6781:1983
angleško: Thermal insulation -- Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes -- Infrared method
slovensko: Toplotna izolacija - Kvalitativno zaznavanje toplotnih nepravilnosti v ovoju zgradbe - Infrardeča metoda
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6946:2017
angleško: Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation methods (ISO 6946:2017)
slovensko: Gradbene komponente in gradbeni elementi - Toplotna upornost in toplotna prehodnost - Računske metode (ISO 6946:2017)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.060.01 91.120.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 717-1:2020
angleško: Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:2020)
slovensko: Akustika - Vrednotenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku (ISO 717-1:2020)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 717-2:2020
angleško: Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-2:2020)
slovensko: Akustika - Vrednotenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 2. del: Izolirnost pred udarnim zvokom (ISO 717-2:2020)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7235:2009
angleško: Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss (ISO 7235:2003)
slovensko: Akustika - Laboratorijski merilni postopki za dušilnike v kanalih in elementih za dovod in odvod zraka - Dodano dušenje, hrup zaradi pretoka in padec celotnega tlaka (ISO 7235:2003)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.140.30 17.140.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7345:2018
angleško: Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions (ISO 7345:2018)
slovensko: Toplotne značilnosti stavb in delov stavb - Fizikalne količine in definicije (ISO 7345:2018)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 81-77:2018
angleško: Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions
slovensko: Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebne izvedbe osebnih in tovorno-osebnih dvigal - 77. del: Dvigala (lifti) za potresne razmere
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 91.120.25 91.140.90
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 9165:1988
angleško: Practical thermal properties of building materials and products
slovensko: Praktične toplotne lastnosti gradbenih materialov in izdelkov
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9229:2020
angleško: Thermal insulation - Vocabulary (ISO 9229:2020)
slovensko: Toplotna izolacija - Slovar (ISO 9229:2020)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 27.220 01.040.91 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9288:1996
angleško: Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and definitions (ISO 9288:1989)
slovensko: Toplotna izolacija - Prenos toplote s sevanjem - Fizikalne količine in definicije (ISO 9288:1989)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 01.060 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9346:2007
angleško: Hygrothermal performance of buildings and building materials - Physical quantities of mass transfer - Vocabular (ISO 9346:2007)
slovensko: Higrotermične značilnosti stavb in gradbenih materialov - Fizikalne količine in definicije - Slovar (ISO 9346:2007)
TC: TOP - Toplota ICS: 01.040.91 01.060 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9972:2015
angleško: Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:2015)
slovensko: Toplotne značilnosti stavb - Ugotavljanje prepustnosti za zrak obodnih konstrukcij - Metoda tlačne razlike z uporabo ventilatorja (ISO 9972:2015)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi