ICS: 23 - TEKOČINSKI SISTEMI IN KOMPONENTE ZA SPLOŠNO RABO

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 496
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 49:1994
angleško: Malleable cast iron fittings threaded to ISO 7-1
slovensko: Fitingi iz temprane litine z navoji po ISO 7-1
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 407:2004
angleško: Small medical gas cylinders - Pin-index yoke-type valve connections (ISO 407:2004)
slovensko: Male plinske jeklenke za uporabo v medicini - Ventilski priključni nastavki po sistemu pin-index (ISO 407:2004)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 23.060.40 11.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 637:1994/AC:1995
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced plastics components - Determination of the amounts of constituents using the gravimetric method
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sestavni deli iz polimernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni - Določanje količine sestavin z gravimetrično metodo
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 639:1994
angleško: Common requirements for concrete pressure pipes including joints and fittings
slovensko: Splošne zahteve za betonske tlačne cevi, skupaj s spoji in fazonskimi kosi
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 640:1994
angleško: Reinforced concrete pressure pipes and distributed reinforcement concrete pressure pipes (non-cylinder type), including joints and fittings
slovensko: Armiranobetonske tlačne cevi in betonske tlačne cevi s porazdeljeno armaturo (brez kovinskega plašča), skupaj s spoji in fazonskimi kosi
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 641:1994
angleško: Reinforced concrete pressure pipes, cylinder type, including joints and fittings
slovensko: Armiranobetonske tlačne cevi s kovinskim plaščem, skupaj s spoji in fazonskimi kosi
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 705:1994/AC:1995
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Methods for regression analysis and their use
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Metode za regresijsko analizo in njihova uporaba
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 728:1997
angleško: Plastics piping and ducting systems - Polyolefin pipes and fittings - Determination of oxidation induction time
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz poliolefinov - Določanje indukcijskega časa oksidacije
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 761:1994/AC:1995
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the creep factor under dry conditions
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje koeficienta lezenja v suhem
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 802:1994
angleško: Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics fittings for pressure piping systems - Test method for maximum deformation by crushing
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Plastomerni fitingi, oblikovani z injekcijskim vbrizgavanjem, za tlačne cevovode - Metoda za preskus največje deformacije s stiskanjem
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 803:1994
angleško: Plastics piping systems - Injection-moulded thermoplastics fittings for elastic sealing ring type joints for pressure piping - Test method for resistance to a short-term internal pressure without end thrust
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Plastomerni fitingi, oblikovani z injekcijskim vbrizgavanjem, za spoje z elastomernimi tesnilnimi obroči v tlačnih cevovodih - Metoda za preskus odpornosti proti kratkotrajnemu notranjemu tlaku, brez osne obremenitve
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.60 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 804:1994
angleško: Plastics piping systems - Injection-moulded socket fittings for solvent-cemented joints for pressure piping - Test method for resistance to a short-term internal hydrostatic pressure
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Fitingi, oblikovani z injekcijskim vbrizgavanjem, z oglavki za lepljene spoje v tlačnih cevovodih - Metoda za preskus odpornosti proti kratkotrajnemu notranjemu hidrostatičnemu tlaku
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.60 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 917:1997
angleško: Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test methods for resistance to internal pressure and leaktightness
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Ventili iz plastomernih materialov - Metode za preskus odpornosti proti notranjemu tlaku in neprepustnosti
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1120:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Determination of the resistance to chemical attack from the inside of a section in a deflected condition
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje kemične odpornosti iz notranjosti deformiranega odseka
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1228:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial specific ring stiffness
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje začetne specifične obodne togosti
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1229:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods to prove the leaktightness of the wall under short-term internal pressure
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Preskusne metode za preverjanje tesnosti sten pod kratkotrajnim notranjim tlakom
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1393:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial longitudinal tensile properties
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje začetnih nateznih lastnosti v vzdolžni smeri
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1394:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the apparent initial circumferential tensile strength
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje navidezne začetne natezne trdnosti v obodni smeri
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1716:1997
angleško: Plastics piping systems - Polyethylene (PE) tapping tees - Test method for impact resistance of an assembled tapping tee
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov– Iztočni T-kos iz polietilena (PE) – Preskusna metoda za odpornost sestavljenega iztočnega T-kosa na udarce
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1905:1998
angleško: Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes, fittings and material - Method for assessment of the PVC content based on total chlorine content
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi, fitingi in material iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) - Metoda za ugotavljanje deleža PVC na osnovi celotnega klora
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1919:2000
angleško: Transportable gas cylinders - Cylinders for liquefied gases (excluding acetylene and LPG) - Inspection at time of filling
slovensko: Premične plinske jeklenke - Jeklenke za utekočinjene pline (razen acetilena in UNP) - Nadzor v času polnjenja
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1920:2000
angleško: Transportable gas cylinders - Cylinders for compressed gases (excluding acetylene) - Inspection at time of filling
slovensko: Premične plinske jeklenke - Jeklenke za stisnjene pline (razen acetilena) - Nadzor v času polnjenja
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 265-1:1988
angleško: Pipes and fittings of plastics materials -- Fittings for domestic and industrial waste pipes -- Basic dimensions: Metric series -- Part 1: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
slovensko: Cevi in fitingi iz polimernih materialov - Fitingi za odtočne cevi v gospodinjstvu in industriji - Osnovne dimenzije: Metrska serija - 1. del: Nemehčan polivinilklorid (PVC - U)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 91.140.80 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-1:1998
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 1: Pressure vessels for general purposes
slovensko: Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 1. del: Tlačne posode za splošne namene
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-2:1992
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers
slovensko: Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 2. del: Tlačne posode za zračne zavore in pomožne sisteme za motorna vozila in njihove priklopnike
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi