SIST EN ISO 17099:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 17099:2017
Koda projekta: 00430026
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Radiological protection - Performance criteria for laboratories using the cytokinesis block micronucleus (CBMN) assay in peripheral blood lymphocytes for biological dosimetry (ISO 17099:2014)
Naslov (slovenski): Radiološka zaščita - Merila za delovanje laboratorijev, ki za biološko dozimetrijo uporabljajo analizo tvorjenja mikrojeder s citokinetskim blokom v perifernih krvnih limfocitih (ISO 17099:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 17099:2017 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.280 71.040.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-12
Referenčna oznaka: EN ISO 17099:2017
Področje projekta (angleško): ISO 17099:2014 addresses the following: a) confidentiality of personal information for the customer and the laboratory; b) laboratory safety requirements; c) radiation sources, dose rates, and ranges used for establishing the calibration reference dose-effect curves allowing the dose estimation from CBMN assay yields and the minimum resolvable dose; d) performance of blood collection, culturing, harvesting, and sample preparation for CBMN assay scoring; e) scoring criteria; f) conversion of micronucleus frequency in binucleated cells into an estimate of absorbed dose; g) reporting of results; h) quality assurance and quality control; i) informative annexes containing examples of a questionnaire, instructions for customers, a microscope scoring data sheet, a sample report and advice on strengths and limitations of current automated systems for automated micronucleus scoring.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 17099:2014 obravnava: a) zaupnost osebnih podatkov stranke in laboratorija; b) varnostne zahteve laboratorija; c) vire sevanja, hitrosti odmerka in razpone, ki se uporabljajo za določanje referenčnih krivulj učinkov odmerka za umerjanje ter omogočajo ocenjevanje odmerka na podlagi rezultatov preizkusov CBMN in minimalnega razločljivega odmerka; d) učinkovitost zbiranja krvi ter gojenja, zajemanja in pripravo vzorcev za ocenjevanje rezultatov preizkusov CBMN; e) merila ocenjevanja; f) pretvorbo pogostosti mikrojeder v dvojedrnih celicah v približek absorbiranega odmerka; g) poročanje rezultatov; h) zagotavljanje in nadzor kakovosti; i) informativne dodatke, ki vsebujejo primere vprašalnika, navodil za stranke, tehničnega lista za ocenjevanje pri opazovanju z mikroskopom, vzorčnega poročila ter nasvet o prednostih in omejitvah trenutnih avtomatiziranih sistemov za ocenjevanje mikrojeder.

Najbolje prodajani standardi