SIST ISO 11620:2008

Oznaka standarda: SIST ISO 11620:2008
Koda projekta: 037853
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- Library performance indicators
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Kazalci uspešnosti knjižnic
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 11620:2008 angleški jezik Withdrawn SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 11620:2008 slovenski jezik Withdrawn SISTP-SM: 125.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2008
Refer. št. objave: Sporočila 2008-11
Razveljavitev: 01-sep-2018
Referenca razveljavitve: Sporocila 2018-09
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the requirements of a performance indicator for libraries and establishes a set of performance indicators to be used by libraries of all types. It also provides guidance on how to implement performance indicators in libraries where such performance indicators are not already in use. The list of performance indicators are summarized in Annex A and details given in Annex B. This International Standard provides a standardized terminology and concise definitions of the performance indicators. Furthermore, this International Standard contains concise descriptions of the performance indicators and of the collection and the analysis of data needed. This International Standard is applicable to all types of libraries in all countries. However, not all performance indicators are applicable to all libraries. Limitations on the applicability of individual performance indicators are listed for each performance indicator in Annex B. This International Standard does not specify performance indicators for all services, activities, and uses of the resources of the library, either because such performance indicators had not been proposed and tested at the time of formulation of this International Standard, or because they did not fulfil the criteria specified (see 4.2).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa zahteve za kazalce uspešnosti knjižnic ter vzpostavlja nabor kazalcev uspešnosti, ki se uporabljajo v vseh vrstah knjižnic. Prav tako zagotavlja napotke, kako kazalce uspešnosti uvesti v knjižnicah, kjer ti kazalci še niso v uporabi. Seznam kazalcev uspešnosti je zbran v dodatku A, podrobnosti o uporabi kazalcev uspešnosti pa so podane v dodatku B. Ta mednarodni standard zagotavlja standardizirano izrazje in koncizne definicije kazalcev uspešnosti. Poleg tega ta mednarodni standard vsebuje jedrnat opis kazalcev uspešnosti ter opise zbiranja in analiziranja potrebnih podatkov. Ta mednarodni standard je uporaben za vse vrste knjižnic v vseh državah, vendar pa ni mogoče vseh kazalcev uspešnosti uporabiti v vseh knjižnicah. Omejitve uporabe posameznih kazalcev uspešnosti so za vsak kazalec uspešnosti posebej navedene v dodatku B. Ta mednarodni standard ne določa kazalcev uspešnosti za vse storitve, aktivnosti in uporabo virov knjižnice, bodisi zato, ker taki kazalci uspešnosti niso bili predlagani in preskušeni v času oblikovanja tega mednarodnega standarda, bodisi zato, ker ne izpolnjujejo določenih meril (glej točko 4.2).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST ISO 11620:2015 - Informatika in dokumentacija - Kazalci uspešnosti knjižnic 01-sep-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi