SIST EN 60118-13:2011

Oznaka standarda: SIST EN 60118-13:2011
Koda projekta: 22365
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC)
Naslov (slovenski): Elektroakustika - Slušni pripomočki - 13. del: Elektromagnetna združljivost (EMC)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60118-13:2011 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 11.180.15 33.100.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-10
Razveljavitev: 01-Mar-2023
Referenca razveljavitve: Sporocila 2023-03
Referenčna oznaka: EN 60118-13:2011
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60118 in principle covers all relevant EMC phenomena for hearing aids. EMC phenomena, such as RF emission and electrostatic discharge, are not currently known to be a significant problem in connection with hearing aids and are therefore not dealt with. Based on new knowledge, they could be considered in connection with future revisions or extensions of this standard. Hearing aid immunity to high frequency electromagnetic fields originating from digital wireless devices operating in the frequency ranges 0,8 GHz to 0,96 GHz and 1,4 GHz to 2,48 GHz is currently identified as the only relevant EMC phenomenon regarding hearing aids. Future editions of this part of IEC 60118 may add tests for other frequency bands, as they come into more common use. IEC 61000-4-3 is the basis for relevant EMC tests to be conducted on hearing aids. Measurement methods and acceptance levels are described in this part of IEC 60118. For the purpose of this part of IEC 60118, two immunity classes of hearing aids are defined (see 3.1) related to their use. "Bystander compatible" ensures that a hearing aid is usable in environments where digital wireless devices are in operation in the proximity of the hearing aid wearer. "User compatible" hearing aids ensures that a hearing aid is usable when the wearer is using a digital wireless device at the wearer’s own aided ear. Measurement methods for hearing aids with non-acoustic outputs and for hearing aids connected to other equipment by cables are not given in this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 60118 načelno zajema vse pomembne pojave elektromagnetne združljivosti pri slušnih pripomočkih. Pojavi EMC, kot so radiofrekvenčne emisije in elektrostatična razelektritev, trenutno ne veljajo za pomemben problem v povezavi s slušnimi pripomočki in zato niso obravnavani. Na podlagi novega znanja bodo morda obravnavani v povezavi s prihodnjimi revizijami ali razširitvami tega standarda. Imunost slušnih pripomočkov na visokofrekvenčna elektromagnetna polja, ki izhajajo iz digitalnih brezžičnih naprav, delujočih v frekvenčnem razponu med 0,8 GHz in 0,96 GHz ter med 1,4 GHz in 2,48 GHz, je trenutno znana kot edini pomemben pojav EMC v zvezi s slušnimi pripomočki. V prihodnjih izdajah tega dela IEC 60118 bodo lahko dodani preskusi za druge frekvenčne pasove, ko bodo prišli v splošnejšo uporabo. IEC 61000-4-3 je osnova za ustrezne preskuse EMC, ki se opravljajo na slušnih pripomočkih. Metode merjenja in ravni sprejemljivosti so opisane v tem delu IEC 60118. Za namen tega dela IEC 60118 sta opredeljena dva razreda imunosti slušnih pripomočkov (glej 3.1), ki se nanašata na njihovo uporabo. »Združljivost prisotnosti« zagotavlja, da je slušni pripomoček uporaben v okoljih, kjer v bližini uporabnika slušnega pripomočka delujejo digitalne brezžične naprave. »Uporabniško združljivi« slušni pripomočki zagotavljajo, da je slušni pripomoček uporaben, ko uporabnik uporablja digitalno brezžično napravo v lastnem ušesu, v katerem je pripomoček. Ta standard ne navaja metod merjenja za slušne pripomočke z neakustičnimi izhodnimi signali in slušne pripomočke, ki so s kabli povezani z drugo opremo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z kSIST FprEN 60118-13:2013 - Elektroakustika - Slušni pripomočki - 13. del: Elektromagnetna združljivost 03-Jul-2012
Revises kSIST FprEN 60118-13:2013 - Elektroakustika - Slušni pripomočki - 13. del: Elektromagnetna združljivost 07-Jun-2022
Revidiran kSIST FprEN 60118-13:2013 - Elektroakustika - Slušni pripomočki - 13. del: Elektromagnetna združljivost 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 60118-13:2005 - Elektroakustika – Slušni pripomočki – 13. del: Elektromagnetna združljivost (EMC) (IEC 60118-13:2004) 07-Jun-2022
Nadomeščen z SIST EN IEC 60118-13:2020 - Elektroakustika - Slušni pripomočki - 13. del: Zahteve in metode merjenja elektromagnetne odpornosti proti mobilnim digitalnim brezžičnim napravam (IEC 60118-13:2019) 07-Jun-2022
Nadomeščen z SIST EN IEC 60118-13:2020 - Elektroakustika - Slušni pripomočki - 13. del: Zahteve in metode merjenja elektromagnetne odpornosti proti mobilnim digitalnim brezžičnim napravam (IEC 60118-13:2019) 07-Apr-2020
Nadomešča SIST EN 60118-13:2005 - Elektroakustika – Slušni pripomočki – 13. del: Elektromagnetna združljivost (EMC) (IEC 60118-13:2004) 06-May-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi