SIST EN 12016:2013

Oznaka standarda: SIST EN 12016:2013
Koda projekta: 00010092
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Immunity
Naslov (slovenski): Elektromagnetna združljivost - Standard skupine izdelkov za dvigala (lifte), tekoče stopnice in tekoče steze - Odpornost proti motnjam
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12016:2013 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DTN - Dvigalne in transportne naprave
ICS: 33.100.20 91.140.90
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-12
Referenčna oznaka: EN 12016:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the immunity performance criteria and test levels for apparatus used in lifts, escalators and moving walks which are intended to be permanently installed in buildings including the basic safety requirements in regard to their electromagnetic environment. These levels represent essential EMC requirements. The standard refers to EM conditions as existing in residential, office and industrial buildings. This standard addresses commonly known EMC related hazards and hazardous situations relevant to lifts, escalators and moving walks when they are used as intended and under the conditions foreseen by the lift installer or escalator and/or moving walk manufacturer. This standard addresses the environmental conditions stated in the EN 81 series of standards and EN 115 series (humidity, temperature, etc.), so far as they are related to EMC performance. However: - performance criteria and test levels for apparatus/assembly of apparatus used in general function circuits do not cover situations with an extremely low probability of occurrence; - this standard does not apply to other apparatus already proven to be in conformity to the EMC Directive, and not related to the safety of the lift, escalator or moving walk, such as lighting apparatus, communication apparatus, etc. This standard does not apply to electromagnetic environments such as: - radio transmitter stations; - railways and metros; - heavy industrial plant; - electricity power stations which need additional investigations.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa merila za odpornost proti motnjam in ravni preskušanja za naprave v dvigalih, tekočih stopnicah in tekočih stezah, ki so namenjene trajni vgradnji v stavbe, vključno z osnovnimi varnostnimi zahtevami glede njihovega elektromagnetnega okolja. Te ravni predstavljajo temeljne zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC). Standard podaja elektromagnetne pogoje v stanovanjskih, pisarniških in industrijskih zgradbah. Ta standard obravnava splošno znane nevarnosti in nevarne razmere, povezane z elektromagnetno združljivostjo, za dvigala, tekoče stopnice in tekoče steze, kadar se te uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji, ki jih določi monter dvigala ali proizvajalec tekočih stopnic in/ali tekočih stez. Ta standard obravnava okoljske pogoje, navedene v skupini standardov EN 81 in skupini EN 115 (vlaga, temperatura ...), dokler se ti nanašajo na delovanje elektromagnetne združljivosti. Vendar: – merila delovanja in ravni preskušanja za naprave/sestav naprav, ki se uporabljajo v splošnih funkcijskih tokokrogih, ne zajemajo situacij z izjemno majhno verjetnostjo pojavitve; – standard se ne uporablja za druge naprave, za katere je že dokazano, da so v skladu z direktivo o elektromagnetni združljivosti in se ne nanašajo na varnost dvigal, tekočih stopnic ali tekočih stez, kot so osvetlitvene naprave, komunikacijske naprave itd. Ta standard se ne uporablja za elektromagnetne okolja, kot so: – radijski oddajniki; – železnice in metroji; – težkoindustrijski obrati; – elektrarne, ki potrebujejo dodatne raziskave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST prEN 12016:2019 - Elektromagnetna združljivost - Standard skupine izdelkov za dvigala (lifte), tekoče stopnice in tekoče steze - Odpornost proti motnjam 24-May-2017
Nadomešča SIST EN 12016:2005+A1:2008 - Elektromagnetna združljivost - Standard skupine izdelkov za dvigala, tekoče stopnice in trakove za osebe (steze) - Odpornost proti motnjam 01-Dec-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi