SIST EN 13135:2013

Oznaka standarda: SIST EN 13135:2013
Koda projekta: 00147104
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment
Naslov (slovenski): Žerjavi - Varnost - Konstruiranje - Zahteve za opremo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13135:2013 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DTN - Dvigalne in transportne naprave
ICS: 53.020.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-06
Referenčna oznaka: EN 13135:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements for the design and selection of electrical, mechanical, hydraulic and pneumatic equipment used in all types of cranes and their associated fixed load lifting attachments with the objectives of protecting personnel from hazards affecting their health and safety and of ensuring reliability of function. The electrical equipment covered by this European Standard commences at the point of connection of the supply to the crane (the crane supply switch) including systems for power supply and control feeders situated outside the crane, e.g. flexible cables, conductor wires or bars, electric motors and cableless controls. The principles to be applied for cranes transporting hazardous loads are given in this standard. Particular requirements are given for cranes transporting hot molten metal. The standard does not cover the detail design of individual items of equipment except with regard to their selection for specific aspects of use. In general, the proof of competence calculations and related strength requirements or safety margins of equipment and components are not covered by this standard. These questions are covered in EN 13001 parts 1 and 2, and in the EN 13001-3 series that is partly under preparation (see Annex A). Exceptionally, some safety margins are given here for items not covered in EN 13001-series. Hazards due to noise are not covered by this standard. They are addressed in safety standards specific to each type of crane. The specific hazards due to potentially explosive atmospheres, ionising radiation, and operation in electromagnetic fields beyond the range of EN 61000-6-2 are not covered by this European Standard. The significant hazards covered by this European Standard are identified in Clause 4. This European Standard is not applicable to cranes, which are manufactured before the date of publication by CEN of this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard podaja zahteve za konstruiranje in izbiro električne, mehanične, hidravlične in pnevmatične opreme, ki se uporablja v vseh vrstah žerjavov in njihovi povezani pritrjeni dvigalni opremi. Cilj tega standarda je zaščita osebja pred tveganji, ki vplivajo na njihovo zdravje in varnost, ter zagotavljanje zanesljivosti delovanja. Električna oprema, ki jo zajema ta evropski standard, se začne v točki povezave napajanja z žerjavom (stikalo za napajanje žerjava) in vključuje napajalne sisteme in kontrolne vhode, ki se nahajajo zunaj žerjava, na primer zvijave kable, prevodne žice ali zbiralke, elektromotorje in brezžične krmilnike. V tem standardu so podana načela, ki se uporabljajo za žerjave za prevoz nevarnih bremen. Za žerjave za prevoz vroče tekoče kovine so podane posebne zahteve. Ta standard ne vsebuje podrobnih načrtov posameznih delov opreme, razen v zvezi z njihovo izbiro za posebne vidike uporabe. Ta standard na splošno ne podaja dokazov o izračunih kakovosti in povezanih zahtev o moči ali varnostnih mejah opreme in delov. Ta vprašanja obravnavata 1. in 2. del standarda EN 13001 in skupina standardov EN 13001-3, ki je delno v postopku priprave (glej dodatek A). Izjemoma so v tem standardu podane nekatere varnostne meje za elemente, ki niso zajeti v skupini standardov EN 13001. Ta standard ne zajema tveganj zaradi hrupa. Ta tveganja so obravnavana v varnostnih standardih, ki so značilni za vsako vrsto žerjava. Posebne nevarnosti zaradi potencialno eksplozivne atmosfere, ionizirajočega sevanja in delovanja v elektromagnetnem polju, ki presegajo področje uporabe standarda 61000-6-2, niso zajete v tem evropskem standardu. Posebne nevarnosti, ki jih zajema ta evropski standard, so navedene v točki 4. Ta evropski standard se ne uporablja za žerjave, izdelane pred datumom objave tega standarda s strani CEN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 13135:2013/kFprA1:2016 - Žerjavi - Varnost - Konstruiranje - Zahteve za opremo - Dopolnilo A1 01-Feb-2016
Nadomešča SIST EN 13135-2:2005+A1:2010 - Dvigala - Oprema - 2. del: Neelektrotehnična oprema (vključno z dopolnilom A1) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 13135-1:2004+A1:2010 - Dvigala (žerjavi) - Oprema - 1. del: Elektrotehnična oprema (vključno z dopolnilom A1) 01-Jun-2013
Konsolidiran z SIST EN 13135:2013+A1:2018 - Žerjavi - Varnost - Konstruiranje - Zahteve za opremo 01-Feb-2017
Revidiran SIST EN 13155:2021 - Dvigala (žerjavi) - Varnost - Snemljiva dvigalna sredstva 26-Apr-2017
Nadomešča SIST EN 13135-1:2004+A1:2010 - Dvigala (žerjavi) - Oprema - 1. del: Elektrotehnična oprema (vključno z dopolnilom A1) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 13135-2:2005+A1:2010 - Dvigala - Oprema - 2. del: Neelektrotehnična oprema (vključno z dopolnilom A1) 01-Jun-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi