SIST EN 14490:2010

Oznaka standarda: SIST EN 14490:2010
Koda projekta: 00288015
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Execution of special geotechnical works - Soil nailing
Naslov (slovenski): Izvedba posebnih geotehničnih del - Pasivno sidranje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14490:2010 (DE) nemški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
SIST EN 14490:2010 (EN) angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KON - Konstrukcije
ICS: 93.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-11
Referenčna oznaka: EN 14490:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard establishes general principles for the execution, testing, supervision and monitoring of soil nailing. Soil nailing is a construction technique, used to enhance/maintain the stability of a soil mass by installation of reinforcing elements (soil nails). The scope of soil nailing applications considered in this European Standard includes the installation and testing of soil nails and associated operations, required when stabilising existing and newly cut slopes and faces in soil, existing earth retaining structures, embankments, existing tunnels and the excavated facing of new tunnels in soil. Soil nailing may be used to form part of a hybrid construction. This European Standard is relevant only to the soil nailing aspect of such constructions. Techniques, such as reinforcement of ground by vertical inclusions (sheet piles, bored or driven piles, or other elements) and stabilisation with rock bolts, prestressed ground anchors or tensions piles are not covered by this European Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard vzpostavlja splošna načela za izvedbo, preskušanje, nadzor in monitoring pasivnega sidranja. Pasivno sidranje je gradbena tehnika, ki se uporablja za stopnjevanje/ohranjanje stabilnosti mase prsti z namestitvijo ojačevalnih elementov (pasivnih sider). Obseg uporab pasivnega sidranja, ki je obravnavan v tem evropskem standardu, vključuje namestitev in preskušanje pasivnih sider in pridruženih delovanj, ki so potrebna pri stabiliziranju obstoječih ali na novo vzdignjenih pobočjih ter površin zemlje, obstoječih strukturah za zadrževanje zemlje, nasipih, obstoječih tunelih in izkopani vrhnji plasti pri novih tunelih v prsti. Sidranje se lahko uporabi kot del hibridne konstrukcije. Ta evropski standard je pomemben zgolj za vidik pasivnega sidranja take konstrukcije. Tehnike, kot je ojačanje tal S pokončnimi vključki (ploščatimi oporniki, zavrtanimi in zabitimi oporniki ali drugimi elementi) ter stabilizacija s sidri, napetimi talnimi sidri ali napetostnimi oporniki, niso zajeti v tem standardu.

Najbolje prodajani standardi