SIST EN 60704-1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 60704-1:2010
Koda projekta: 21786
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne noise - Part 1: General requirements (IEC 60704-1:2010)
Naslov (slovenski): Gospodinjski in podobni električni aparati - Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60704-1:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60704-1:2010 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov
ICS: 17.140.20 97.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-09
Referenčna oznaka: EN 60704-1:2010
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60704 applies to electric appliances (including their accessories or components) for household and similar use, supplied from mains or from batteries. By similar use is understood the use in similar conditions as in households, for example in inns, coffee-houses, tea-rooms, hotels, barber or hairdresser shops, launderettes, etc., if not otherwise specified in part 2. This standard does not apply to - appliances, equipment or machines designed exclusively for industrial or professional purposes; - appliances which are integrated parts of a building or its installations, such as equipment for air conditioning, heating and ventilating (except household fans, cooker hoods and free standing heating appliances), oil burners for central heating, pumps for water supply and for sewage systems; - separate motors or generators; - appliances for outdoor use.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 60704 se uporablja za električne aparate (vključno z njihovim priborom ali sestavnimi deli) za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo, ki se napajajo iz glavnega električnega omrežja ali iz baterij. S podobno uporabo je mišljena uporaba v podobnih pogojih kot v gospodinjstvih, na primer v gostiščih, kavarnah, čajnicah, hotelih, brivskih ali frizerskih lokalih, pralnicah ipd., če ni drugače navedeno v 2. delu. Ta standard se ne uporablja za – naprave, opremo ali stroje, zasnovane izključno za industrijske ali profesionalne namene; - naprave, ki so sestavni deli zgradbe ali njenih napeljav, kot je oprema za klimatizacijo, ogrevanje in prezračevanje (razen ventilatorjev za uporabo v gospodinjstvu, kuhinjskih nap in prosto stoječih grelnih teles), oljne gorilnike za centralno ogrevanje, črpalke za oskrbo z vodo in za kanalizacijske sisteme; - posamezne motorje ali generatorje; - naprave za zunanjo uporabo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60704-1:2001 - Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 1: General requirements 01-Sep-2010
Nadomešča SIST EN 60704-1:2004 - Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku, ki ga oddajajo gospodinjski in podobni električni aparati - 1. del: Splošne zahteve (IEC 704-1:1982) 01-Sep-2010
Nadomeščen z SIST EN IEC 60704-1:2021 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 1. del: Splošne zahteve 01-Dec-2021
Dopolnjen z SIST EN 60704-1:2010/A11:2013 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 1. del: Splošne zahteve 01-Mar-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi