SIST EN ISO 13196:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 13196:2015
Koda projekta: 00444102
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Soil quality - Screening soils for selected elements by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry using a handheld or portable instrument (ISO 13196:2013)
Naslov (slovenski): Kakovost tal - Presejalna analiza tal za izbrane elemente z energijsko-disperzijsko rentgensko fluorescenčno spektrometrijo z uporabo ročnega ali prenosnega instrumenta (ISO 13196:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 13196:2015 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata
ICS: 13.080.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-10
Referenčna oznaka: EN ISO 13196:2015
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the procedure for screening soils and soil-like materials for selected elements when handheld or portable energy-dispersive XRF spectrometers are used. This quick method is assumed to be applied on-site to obtain qualitative or semiquantitative data that assists decisions on further sampling strategy for assessing soil quality. The higher the efforts for pretreatment used on soil samples, the better the analytical results can be expected (see e.g. Reference[4]). This International Standard does not explicitly specify elements for which it is applicable, since the applicability depends on the performance of the apparatus and the objective of the screening. The elements which can be determined are limited by the performance of the instruments used, the concentration of the element present in the soil, and the requirements of the investigation (e.g. guideline value). For Hg, Cd, Co, Mo, V and Sb, a majority of instruments are not sensitive enough to reach sufficiently low limits of quantification (LOQ) to meet the requirements (limit or threshold values) set in the ordinances of different countries. In this case, other methods need to be employed to measure these low concentrations. Usually, wet chemical methods are used, based on aqua regia extracts, in combination with optical or mass spectrometric (MS) methods like atomic absorption spectrometry (AAS), inductively coupled plasma–optical emission spectrometry (ICP–OES) or ICP–MS.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa postopek za presejalno analizo tal ali materialov, ki so podobni tlom, za izbrane elemente z energijsko-disperzijsko rentgensko fluorescenčno spektrometrijo z uporabo ročnega ali prenosnega instrumenta. Ta hitra metoda naj bi se uporabljala na kraju samem za pridobivanje kvalitativnih ali polkvantitativnih podatkov, ki pomagajo pri izbiri nadaljnje strategije vzorčenja za ocenjevanje kakovosti tal. Večja kot so prizadevanja za predhodno obdelavo vzorcev tal, boljši bodo analitski rezultati (glej na primer Reference [4]). Ta mednarodni standard ne določa izrecno elementov, za katere se uporablja, ker je njegova veljavnost odvisna od zmogljivosti naprave in cilja presejanja. Elementi, ki jih je mogoče določiti, so omejeni glede na zmogljivost uporabljenih instrumentov, koncentracijo elementa v tleh in zahteve za preiskavo (npr. referenčna vrednost). Za Hg, Cd, Co, Mo, V in Sb večina instrumentov ni dovolj občutljivih, da bi se dosegle dovolj nizke meje kvantifikacije (LOQ) za izpolnitev zahtev (mejnih vrednosti), določenih v uredbah različnih držav. V tem primeru je treba uporabiti druge metode za merjenje teh nizkih koncentracij. Običajno se uporabijo mokre kemijske metode, ki temeljijo na izvlečkih zlatotopke v kombinaciji z metodami optične ali masne spektometrije (MS), kot je atomska absorpcijska spektrometrija (AAS), optična emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP–OES) ali ICP–MS.

Najbolje prodajani standardi