SIST EN 14908-6:2015

Oznaka standarda: SIST EN 14908-6:2015
Koda projekta: 00247086
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 6: Application elements
Naslov (slovenski): Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 6. del: Uporaba elementov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14908-6:2015 angleški jezik Active SIST-2E: 267.41 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
ICS: 35.240.67 97.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-03
Referenčna oznaka: EN 14908-6:2014
Področje projekta (angleško): This European Standard provides mechanisms through which various vendors of building automation, control, and building management systems may exchange information in a standardized way. This document provides specifications for the Application Elements of Control Network Protocol packets as follows: - definitions of standardized packet (network-variable) data types; - definitions of device-interface files; - definitions of standardized configuration-property types; - definitions of standardized enumeration types; - definitions of standardized functional profiles; - definition of the standardized method of file transfer between devices. The purpose of this specification is to ensure interoperability between various CNP implementations. This document contains all the information necessary to read and interpret the format of data and control information that is used by EN 14908-5. It also defines the device interface for a device as specified, which is necessary to exchange data between various devices from different manufacturers.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa mehanizme, prek katerih si lahko različni ponudniki avtomatizacije stavb, izvršnih elementov in upravljanja stavb na standardiziran način izmenjujejo informacije. Ta dokument zagotavlja specifikacije za aplikacijske elemente paketov protokola regulacijske mreže, kot sledi: – definicije standardiziranih paketnih (omrežno spremenljivih) podatkovnih tipov; – definicije datotek vmesnikov naprav; – definicije standardiziranih vrst lastnosti konfiguracije; – definicije standardiziranih vrst naštevanja; – definicije standardiziranih funkcijskih profilov; – definicija standardizirane metode prenosa datotek med napravami. Namen te specifikacije je zagotoviti interoperabilnost med različnimi uvedbami protokolov regulacijske mreže. Ta dokument vsebuje vse informacije, potrebne za branje in interpretacijo formata podatkov in kontrolnih podatkov, ki se uporabljajo v standardu EN 14908-5. Določa tudi vmesnik naprave za napravo, kot je določeno, kar je potrebno za izmenjavo podatkov med različnimi napravami različnih proizvajalcev.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14908-6:2011 - Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 6. del: Uporaba elementov 01-mar-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi