SIST-TP CEN ISO/TR 8124-8:2016

Oznaka standarda: SIST-TP CEN ISO/TR 8124-8:2016
Koda projekta: 00052124
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of toys - Part 8: Age determination guidelines (ISO/TR 8124-8:2016)
Naslov (slovenski): Varnost igrač - 8. del: Smernice za določitev starosti (ISO/TR 8124-8:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN ISO/TR 8124-8:2016 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OTR - Izdelki za otroke
ICS: 97.200.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-07
Referenčna oznaka: CEN ISO/TR 8124-8:2016
Področje projekta (angleško): This Technical Report provides guidelines for the determination of the lowest age at which children start playing with toys in specific toy sub-categories and is primarily directed to manufacturers and agencies that evaluate the compliance of toys with safety standards. This Technical Report can also be used as a reference to determine the appropriateness of toys by earliest age, for use by distributors, institutions, and organizations involved with child play, as well as by paediatric institutions, teachers, other professionals that use toys in their routine activities, and consumers. The age at which children develop different abilities is unique for each individual child. These guidelines illustrate the age ranges during which a typical child has developed certain abilities. Although age grading has safety implications, these guidelines are not intended to address specific safety requirements. Specific safety requirements for toys can be found in the ISO 8124 series of toy safety standards (and in other regional toy safety standards and regulations). As an example, such standards will restrict the presence of small parts and small balls in toys intended for certain age groups, due to the choking hazard. These age determination guidelines are based on the advice of experts and traditional play patterns of children; they might differ from national or regional regulations or directives that classify a toy, or category of toy, as being intended for a different age. Annex B gives details on how information on electronic toys and electronics in toys was considered in the development of these age determination guidelines.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo podaja smernice za določitev najnižje starosti, pri kateri se otroci začnejo igrati z igračami posameznih podkategorij, ki ga primarno uporabljajo proizvajalci in agencije, ki ocenjujejo skladnost igrač z varnostnimi standardi. To tehnično poročilo se lahko uporablja tudi kot referenca pri ugotavljanju primernosti igrač v povezavi z najnižjo starostjo uporabnikov. Uporabljajo ga lahko distributerji, ustanove in organizacije, ki se ukvarjajo z otroško igro, ter tudi pediatrične ustanove, učitelji, drugi strokovnjaki, ki uporabljajo igrače pri svojih dejavnostih, in potrošniki. Starost, pri kateri otroci razvijejo različne sposobnosti, je odvisna od posameznega otroka. Te smernice prikazujejo starostne skupine, v katerih otrok običajno razvije določene sposobnosti. Čeprav je pri določanju primernosti za določeno starostno skupino upoštevana tudi varnost, te smernice ne zajemajo specifičnih varnostnih zahtev. Specifične varnostne zahteve za igrače so zajete v skupini standardov ISO 8124 za varnost igrač (ter v ostalih regionalnih standardih in predpisih za varnost igrač). Takšni standardi na primer omejujejo prisotnost majhnih delcev in majhnih kroglic pri igračah, namenjenih za določeno starostno skupino, zaradi nevarnosti zadušitve. Te smernice za določanje starosti temeljijo na nasvetih strokovnjakov in tradicionalnih vzorcih igre otrok; lahko se razlikujejo od nacionalnih ali regionalnih predpisov ali direktiv, ki klasificirajo igračo ali kategorijo igrač, primernih za različne starosti. Dodatek B določa podrobnosti, kako so podatki o elektronskih igračah in elektroniki v igračah upoštevani pri razvoju teh smernic za določanje starosti.

Najbolje prodajani standardi