SIST EN 60952-2:2014

Oznaka standarda: SIST EN 60952-2:2014
Koda projekta: 23901
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aircraft batteries - Part 2: Design and construction requirements
Naslov (slovenski): Letalske baterije - 2. del: Načrtovanje in konstrukcijske zahteve (IEC 60952-2:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60952-2:2014 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISCB - Sekundarne celice in baterije
ICS: 29.220.20 49.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Referenčna oznaka: EN 60952-2:2013
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60952 series defines the physical design, construction and material requirements for nickel-cadmium and lead-acid aircraft batteries containing vented or valveregulated cells or monoblocs. The batteries are used for both general purposes and specific aerospace applications. The specific topics addressed in this part serve to establish acceptable quality standards required to qualify a battery as airworthy as defined in Clause 3 of IEC 60952-1:2013. A preferred range of aircraft batteries is specified in Annex A, but this part of IEC 60952 series may be used for other battery sizes, arrangements and ratings. For particular applications, other design requirements may be stipulated. These will be in addition to the requirements of this part and will be covered by specific documents. It is recognised that additional data may be required by other organisations (national standards bodies, AECMA, SAE, etc.). The present standard can be used as a framework to devise tests for generation of the required data.
Področje projekta (slovensko): Ta del skupine standardov IEC 60952 določa fizično načrtovanje, konstrukcijske in materialne zahteve za nikelj-kadmijeve in svinčeno-kislinske letalske baterije s celicami ali monobloki s prezračevanjem ali z ventilsko regulacijo. Baterije se uporabljajo za splošne namene in za posebno uporabo v aeronavtiki. Posebne teme iz tega dela se uporabljajo pri določitvi sprejemljivih standardov kakovosti, potrebnih za kvalifikacijo baterije kot plovne, kot je opredeljeno v točki 3 standarda IEC 60952-1:2013. Prednostni razponi letalskih baterij so opredeljeni v dodatku A, vendar se lahko ta del skupine standardov IEC 60952 uporablja za druge velikosti, razporeditve in nazivne vrednosti baterij. Za posebne uporabe so lahko predpisane druge zahteve glede načrtovanja. Te se uporabljajo poleg zahtev iz tega dela in so zajete v posameznih dokumentih. Priznava se, da lahko druge organizacije zahtevajo dodatne podatke (nacionalni organi za standarde, AECMA, SAE itd.). Ta standard se lahko uporablja kot okvir za pripravo preskusov za pridobivanje zahtevanih podatkov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60952-2:2005 - Letalske baterije – 2. del: Načrtovanje in konstrukcijske zahteve 06-Dec-2011
Revidiran SIST EN 60952-2:2005 - Letalske baterije – 2. del: Načrtovanje in konstrukcijske zahteve 06-May-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi