SIST ISO 16612-1:2010

Oznaka standarda: SIST ISO 16612-1:2010
Koda projekta: 038013
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Graphic technology - Variable printing data exchange - Part 1: Using PPML 2.1 and PDF 1.4 (PPML/VDX-2005)
Naslov (slovenski): Grafična tehnologija - Izmenjava spremenljivih tiskarskih podatkov - 1. del: Uporaba PPML 2.1 in PDF 1.4 (PPML/VDX-2005)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 16612-1:2010 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GRT - Grafična tehnologija
ICS: 35.240.30 37.100.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-05
Referenčna oznaka: ISO 16612-1:2005
Področje projekta (angleško): This part of ISO 16612 specifies the methods for the use of the Personalized Print Markup Language (PPML) and the Portable Document Format (PDF) for the exchange or identification of all elements necessary to render a variable data imaging job as intended by the sender. This part of ISO 16612 specifies document layout and content data and makes provision for product intent specifications using the Job Definition Format (e.g. paper selection, binding, finishing, etc.). This part of ISO 16612 is not directly intended to address applications where printing is started before the file creation and transfer is complete (often called streaming applications). However, there are methods that allow it to be used for such applications.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 16612 določa metode za uporabo personaliranega tiskarskega jezika za označevanje (PPML) in formata za prenosne dokumente (PDF) pri izmenjavi ali identifikaciji vseh elementov, ki so potrebni za prikaz spremenljivih slikovnih podatkov v skladu z namenom pošiljatelja. Ta del ISO 16612 določa obliko dokumenta in vsebinske podatke ter zagotavlja specifikacije za namen proizvoda z uporabo formata za opredelitev naloge (npr. izbor papirja, vezava, dodelava itd.). Ta del ISO 16612 ni neposredno namenjen obravnavi aplikacij, pri katerih se tiskanje začne, preden je datoteka popolnoma oblikovana in poslana (pogosto se imenujejo pretočne aplikacije). Obstajajo pa metode, ki se mu omogočajo, da se uporabi za takšne aplikacije.

Najbolje prodajani standardi