SIST EN 12115:2011

Oznaka standarda: SIST EN 12115:2011
Koda projekta: 00218108
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Rubber and thermoplastics hoses and hose assemblies for liquid or gaseous chemicals - Specification
Naslov (slovenski): Gumene in plastomerne cevi ter cevni priključki za tekoče in plinaste kemikalije - Specifikacija
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12115:2011 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPMA - Polimerni materiali in izdelki
ICS: 83.140.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-11
Referenčna oznaka: EN 12115:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements for two types of hose assemblies (Types D and SD) and four grades based on electrical properties with hoses made of rubber or thermoplastics and hose fittings made of metal designed to convey liquid or gaseous chemical substances, hereinafter termed the "chemicals conveyed". The hose assemblies are intended for use with chemicals conveyed in the temperature range of 20 °C to +65 °C at a working pressure <= 10 bar). NOTE 1 This European Standard sets out requirements for these hose assemblies to ensure that users are not exposed to danger from fire or explosion and that the environment is protected against contamination or damage. NOTE 2 Other temperatures and working pressures than those given above can be agreed with the manufacturer, provided that the marking on the hose (see 14.1) states this and the requirements of Table 5 and all the other requirements are met. NOTE 3 Other diameters than those given in this European Standard can be agreed with the manufacturer. NOTE 4 This European Standard also provides guidance on the storage of hose assemblies (Clause 15). NOTE 5 The attention of users is drawn to Annex F concerning the selection of lining material related to the chemical(s) to be conveyed by the hoses and/or hose assemblies. This standard does not apply to hose assemblies for: - aircraft refuelling (EN 1361); - fuel dispensing (EN 1360); - oil burners (EN ISO 6806); - refrigerant circuits; - fuel truck delivery (EN 1761); - liquid petroleum gases (LPG) (EN 1762); - fire fighting (EN ISO 14557); - oil suction and discharge (EN 1765); - rotary drilling (ISO 6807); - fuel dispensing with vapour recovery system (EN 13483). This European Standard does not apply to multilayer hose assemblies (EN 13765 and EN 13766).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za dva tipa cevnih priključkov (tip D in SD) in štiri razrede na osnovi električnih lastnosti s cevmi, narejenih iz gume ali plastomerov, in cevnimi fitingi, narejenimi iz kovine, ki prevajajo tekoče ali plinaste kemijske snovi, v nadaljevanju »prenesene kemikalije«. Cevni priključki se uporabljajo s prenesenimi kemikalijami v temperaturnem razponu med 20 °C in +65 °C pri delovnem tlaku <= 10 bar. OPOMBA 1: Ta evropski standard postavlja zahteve za te cevne priključke, s katerimi se zagotavlja, da uporabniki niso izpostavljeni nevarnosti požara ali eksplozije in da je okolje zaščiteno pred kontaminacijo ali škodo. OPOMBA 2: O drugih temperaturah in delovnih tlakih, ki niso navedeni zgoraj, se je mogoče dogovoriti s proizvajalcem, če oznaka na cevi (glej 14.1) navaja, da so zahteve iz preglednice 5 in druge zahteve izpolnjene. OPOMBA 3: O drugih premerih, ki niso navedenih v tem evropskem standardu, se je mogoče dogovoriti s proizvajalcem. OPOMBA 4: Ta evropski standard podaja tudi vodilo za shranjevanje cevnih priključkov (točka 15). OPOMBA 5: Uporabniki naj bodo pozorni na dodatek F, ki obravnava izbor materiala za obloge, povezanega s kemikalijami, ki se bodo prenašale po teh ceveh in/ali cevnih priključkih. Ta standard ne velja za cevne priključke za: - polnjenje zračnih plovil z gorivom (EN 1361); - točenje goriva (EN 1360); - oljne peči (EN ISO 6806); - krogotoke s hladilnimi sredstvi; - dostavo goriva s cisterno (EN 1761); - utekočinjene naftne pline (UNP) (EN 1762); - gašenje požarov (EN ISO 14557); - dotok in odtok nafte (EN ISO 1765); - krožno vrtanje (ISO 6807); - točenje goriva s sistemom za rekuperacijo hlapov (EN 13483). Ta evropski standard ne velja za večplastne cevne priključke (EN 13765 in EN 13766).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 12115:2019 - Gumene in plastomerne cevi ter cevni priključki za tekoče in plinaste kemikalije - Specifikacija 12-jul-2017
Nadomešča SIST EN 12115:2000 - Gumene in plastomerne cevi ter cevni priključki za tekoče in plinaste kemikalije - Specifikacija 01-nov-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi