SIST EN ISO 8434-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 8434-1:2018
Koda projekta: EC110227
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Metallic tube connections for fluid power and general use - Part 1: 24° cone connectors (ISO 8434-1:2018, Corrected version 2018-10)
Naslov (slovenski): Kovinski cevni priključki za fluidno tehniko in za splošno uporabo - 1. del: Stožčasti priključki z naklonom 24° (ISO 8434-1:2018, popravljena različica 2018-10)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 8434-1:2018 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IFEK - Železne kovine
ICS: 23.100.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-11
Referenčna oznaka: EN ISO 8434-1:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies the general and dimensional requirements for 24° cone connectors using cutting ring and O‑ring seal cone (referred to as DKO) suitable for use with ferrous and non‑ferrous tubes with outside diameters from 4 mm to 42 mm inclusive. These connectors are for use in fluid power and general applications within the limits of pressure and temperature specified in this document. They are intended for the connection of plain end tubes and hose fittings to ports in accordance with ISO 6149-1, ISO 1179-1 and ISO 9974-1. (See ISO 12151-2 for a related hose fitting specification.) These connectors provide full-flow connections in hydraulic systems operating to the working pressures shown in Table 1. Because many factors influence the pressure at which a system performs satisfactorily, these values are not intended to be understood as guaranteed minimums. For every application, sufficient testing is meant to be conducted and reviewed by both the user and manufacturer to ensure that required performance levels are met. NOTE 1 For new designs in hydraulic fluid power applications, see the requirements given in 9.6. Where the requirements of the application allow for the use of elastomeric seals, connector designs that conform to International Standards and incorporate elastomeric sealing are preferred. NOTE 2 For use under conditions outside the pressure and/or temperature limits specified, see 5.4. This document also specifies a performance and qualification test for these connectors.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa splošne in dimenzijske zahteve za stožčaste priključke z naklonom 24° z uporabo rezalnega obroča ter O-obročnega tesnilnega stožca (DKO), primernega za uporabo z železnimi in neželeznimi cevmi z zunanjimi premeri od 4 mm do vključno 42 mm. Ti priključki so namenjeni uporabi v fluidni tehniki ter splošnih načinih uporabe znotraj mejnih vrednosti tlaka in temperature, določenih v tem dokumentu. Namenjeni so za priključitev navadnih končnih cevi in priključkov cevi v vrata v skladu s standardi ISO 6149-1, ISO 1179-1 in ISO 9974-1 (za ustrezne cevne fitinge glej ISO 12151-2). Ti priključki tvorijo priključke za poln pretok v hidravličnih sistemih, ki delujejo pri vrednostih delovnega tlaka, prikazanih v preglednici 1. Ker številni dejavniki vplivajo na tlak, pri katerem sistem deluje zadovoljivo, te vrednosti ne pomenijo zajamčenih minimalnih vrednosti. Za vsak način uporabe je treba opraviti ustrezno preskušanje, ki ga morata pregledati tako uporabnik kot proizvajalec, da zagotovita izpolnitev zahtevanih ravni zmogljivosti. OPOMBA 1: Za uporabo novih modelov v fluidni tehniki glej zahteve, podane v točki 9.6. Kadar zahteve načina uporabe dovoljujejo uporabo elastomernih tesnil, imajo prednost modeli priključkov, ki so v skladu z mednarodnimi standardi in zagotavljajo elastomerno tesnjenje. OPOMBA 2: Za uporabo pod pogoji zunaj določenih mejnih vrednosti tlaka in/ali temperature glej točko 5.4. Ta dokument za te priključke določa tudi zmogljivostni in kvalifikacijski preskus.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 8434-1:2007 - Kovinski cevni priključki za fluidno tehniko in za splošno uporabo - 1. del: Stožčasti priključki z naklonom 24° (ISO 8434-1:2007) 05-Sep-2018
Nadomešča SIST EN ISO 8434-1:2007 - Kovinski cevni priključki za fluidno tehniko in za splošno uporabo - 1. del: Stožčasti priključki z naklonom 24° (ISO 8434-1:2007) 08-Jun-2022
Revidiran SIST EN ISO 8434-1:2007 - Kovinski cevni priključki za fluidno tehniko in za splošno uporabo - 1. del: Stožčasti priključki z naklonom 24° (ISO 8434-1:2007) 11-Sep-2013
Nadomešča SIST EN ISO 8434-1:2007/AC:2009 - Kovinski cevni priključki za fluidno tehniko in za splošno uporabo - 1. del: Stožčasti priključki z naklonom 24° (ISO 8434-1:2007) - Popravek AC 05-Sep-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi