SIST EN ISO/IEC 25063:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO/IEC 25063:2017
Koda projekta: 00122245
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Systems and software engineering - Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for usability: Context of use description (ISO/IEC 25063:2014)
Naslov (slovenski): Sistemi in programska oprema - Zahteve za kakovost in vrednotenje sistemov in programske opreme (SQuaRE) - Skupni industrijski format (CIF) za uporabnost: kontekst opisa uporabe (ISO/IEC 25063:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO/IEC 25063:2017 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 35.080
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-12
Referenčna oznaka: EN ISO/IEC 25063:2017
Področje projekta (angleško): ISO/IEC 25063:2014 describes the Common Industry Format (CIF) for context of use descriptions and specifies the contents of both high-level and detailed descriptions of the context of use for an existing, intended, implemented or deployed system. A context-of-use description includes information about the users and other stakeholder groups, the characteristics of each user group, the goals of the users, the tasks of the users, and the environment(s) in which the system is used. The context of use description is applicable to software and hardware systems, products or services (excluding generic products, such as a display screen or keyboard). It is important to gather and analyse information on the current context in order to understand and then describe the context that will apply in the future system. The context of use description provides a collection of data relevant for analysis, specification, design and evaluation of an interactive system from the perspective of the various user groups and other stakeholders.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO/IEC 25063:2014 opisuje skupni industrijski format (CIF) za opise kontekstov uporabe ter določa visokonivojske in podrobne opise konteksta uporabe za obstoječi, predvideni ali uvedeni sistem oziroma sistem v uporabi. Opis konteksta uporabe vključuje informacije o uporabnikih in drugih skupinah interesnih strani, lastnostih posamezne skupine uporabnikov, ciljih uporabnikov, nalogah uporabnikov in okoljih, v katerih se sistem uporablja. Opis konteksta uporabe se uporablja za sisteme programske in strojne opreme, izdelke ali storitve, vendar ne za izdelke za splošno uporabo, kot so zasloni ali tipkovnice. Za razumevanje in opis konteksta, ki se bo uporabljal v prihodnjem sistemu, je treba zbirati in analizirati informacije o trenutnem kontekstu. Opis konteksta uporabe podaja zbirko podatkov za analizo, specifikacijo, načrt in vrednotenje interaktivnega sistema z vidika različnih skupin uporabnikov in drugih interesnih strani.

Najbolje prodajani standardi