SIST EN 267:2010+A1:2012

Oznaka standarda: SIST EN 267:2010+A1:2012
Koda projekta: 00047035
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Automatic forced draught burners for liquid fuels
Naslov (slovenski): Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 267:2010+A1:2012 angleški jezik Active SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje stavb
ICS: 27.060.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-01
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the terminology, the general requirements for the construction and operation of automatic forced draught oil burners and also the provision of control and safety devices, and the test procedure for these burners. This European Standard applies to automatic forced draught oil burners supplied with: - a fuel having a viscosity at the burner inlet of 1,6 mm²/s (cSt) up to 6 mm²/s (cSt) at 20 °C; and - higher boiling petroleum based first raffinates (viscosity greater than 6 mm2/s), that require preheating for proper atomisation. This European Standard is applicable to: - single burners fitted to a single combustion chamber; - single burners fitted to an appliance with additional requirements, then the relevant standard of this appliance shall be taken into account; - single-fuel and dual-fuel burners when operating on oil only; - the oil function of dual-fuel burners designed to operate simultaneously on gaseous and liquid fuels, in which case the requirements of EN 676 will also apply in respect of the gaseous fuel function. This European Standard deals with all significant machine hazards, hazardous situations and events relevant to burners, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer, see Annex J. This European Standard also deals with the additional requirements for the burners in the scope with pressurised parts and/or firing pressurised bodies, see Annex K. This European Standard specifies the requirements to be met by the manufacturer to ensure the safety during commissioning, start-up, operation, shut-down and maintenance. This European Standard does not deal with hazards due to specific applications. This European Standard is not applicable to automatic forced draught oil burners which are manufactured before the date of its publication as European Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa terminologijo, splošne zahteve za gradnjo in delovanje ventilatorskih gorilnikov na olje ter za zagotovitev nadzornih in varnostnih naprav in preskusne postopke za te gorilnike. Ta evropski standard velja za ventilatorske gorilnike na olje, dobavljene z: - gorivom, ki ima viskoznost pri dotoku gorilnika od 1,6 mm²/s (cSt) do 6 mm²/s (cSt) pri 20 °C; in - na nafti zasnovanimi rafinati z višjim vreliščem (z viskoznostjo nad 6 mm2/s), ki potrebujejo predgretje za pravilno atomizacijo. Ta evropski standard velja za: - enojne gorilnike, nameščene na eno zgorevalno komoro; - enojne gorilnike, nameščene na aparate z dodatnimi zahtevami; pri tem se upošteva ustrezen standard za to napravo; - gorilnike z enojnim ali dvojnim gorivom, kadar delujejo samo na olje; - funkcije olja gorilnikov z dvojnim gorivom, načrtovanih za delovanje istočasno na pline ali tekoča goriva; v tem primeru prav tako veljajo zahteve EN 676 v skladu s funkcijo plinastega goriva. Ta evropski standard obravnava velike strojne nevarnosti, nevarne situacije in primere, ki se nanašajo na gorilnike, kadar se uporabljajo v skladu z namenom uporabe in pod pogoji napačne uporabe, ki jih razumno predvidi proizvajalec, glej dodatek J. Ta evropski standard prav tako obravnava dodatne zahteve za gorilnike v okviru uporabe z deli pod tlakom in/ali kurilnimi telesi pod tlakom, glej dodatek K. Ta evropski standard določa zahteve, ki jih mora proizvajalec izpolniti, da zagotovi varnost med prevzemom, zagonom, delovanjem, izklopom in vzdrževanjem. Ta evropski standard ne obravnava nevarnosti, ki nastanejo zaradi določenih uporab. Ta evropski standard se ne nanaša na avtomatske gorilnike na olje, ki so proizvedeni pred datumom, ko je bil objavljen kot evropski standard.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 267:2010 - Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva 01-jan-2012
Nadomeščen z kSIST FprEN 267:2017 - Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva 01-okt-2017
Revidiran oSIST prEN 267:2012 - Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva 02-jul-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi