SIST EN 12200-1:2016

Oznaka standarda: SIST EN 12200-1:2016
Koda projekta: 00155779
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics rainwater piping systems for above ground external use - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Naslov (slovenski): Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvod padavinskih voda za zunanjo uporabo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12200-1:2016 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili
ICS: 23.040.03 93.025
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-06
Referenčna oznaka: EN 12200-1:2016
Področje projekta (angleško): This standard specifies the requirements for pipes, fittings, brackets and the system of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) intended for use as above-ground external rainwater downpipes. It also specifies the requirements for metallic brackets. It specifies both solid wall pipes and fittings, (i.e. product manufactured from a single layer), as well as solid wall multi-layer pipes. Pipes can be used in conjunction with fittings and brackets of acrylic materials provided these polymers meet the performance requirements of this standard. It also specifies the test parameters for the test methods referred to in this standard. These products are usually used in conjunction with gutters conforming to EN 607[1]. They are not intended for use with products conforming to EN 612[2]. It is applicable to PVC-U rainwater systems of circular, square, rectangular or any other shape with sealed (rubber ring or solvent cement) or unsealed joints. This standard covers a range of pipes and fittings sizes. NOTE 1 It is the responsibility of the purchaser or specifier to make the appropriate selections from the size range to take into account their particular requirements and any relevant national regulations and installation practices or codes. NOTE 2 The term "rainwater" in this standard is used also to encompass "surface water" run-off from buildings.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa zahteve za cevi, fitinge, nosilce in sistem iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U), ki so namenjeni za uporabo kot nadzemni zunanji odtočni žlebovi za deževnico. Določa tudi zahteve za kovinske nosilce. Določa tako trdne stenske cevi in fitinge (tj. izdelek, izdelan iz ene same plasti) kot tudi trdne stenske večplastne cevi. Cevi se lahko uporabljajo skupaj s fitingi in nosilci iz akrilnih materialov pod pogojem, da ti polimeri izpolnjujejo zahteve glede učinkovitosti iz tega standarda. Določa tudi preskusne parametre za preskusne metode iz tega standarda. Ti izdelki se običajno uporabljajo skupaj z žlebovi, ki izpolnjujejo zahteve standarda EN 607[1]. Niso namenjeni za uporabo z izdelki, ki izpolnjujejo zahteve standarda EN 612[2]. Uporablja se za sisteme za deževnico iz nemehčanega polivinilklorida krožne, kvadratne ali kakršne koli druge oblike z zatesnjenimi (gumijasti obroč ali topilen cement) ali nezatesnjenimi spoji. Ta standard zajema širok razpon velikosti cevi in fitingov. OPOMBA 1: Za ustrezno izbiro iz razpona velikosti je odgovoren kupec ali projektant, pri čemer mora upoštevati posebne zahteve ter vse veljavne nacionalne predpise in prakse ali kodekse vgradnje. OPOMBA 2: Izraz »deževnica« v tem standardu zaobjema »površinske vode«, ki se stekajo s stavb.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12200-1:2001 - Plastics rainwater piping systems for above ground external use - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 01-jun-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi