SIST-TP CEN/TR 614-3:2011

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 614-3:2011
Koda projekta: 00122187
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Part 3: Ergonomic principles for the design of mobile machinery
Naslov (slovenski): Varnost strojev - 3. del: Ergonomska načela za načrtovanje mobilnih strojev
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 614-3:2011 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 13.110 13.180
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-01
Referenčna oznaka: CEN/TR 614-3:2010
Področje projekta (angleško): This Technical Report establishes the ergonomic principles to be followed during the design process of mobile machinery with special emphasis on the aspects in which mobile machinery differs from static machinery. The ergonomic design principles given in this Technical Report apply to either or both seated and standing positions. This Technical Report is applicable for the design of mobile (self-propelled and towable) machines in order to ensure ergonomic working conditions for the operator. This Technical Report applies only to driving and operating mobile machinery and not to performing other tasks (e.g. sorters on a potato harvesting machine). Pedestrian-controlled and handheld machinery are not included. This Technical Report also applies to vehicle-mounted machinery when observing their functional properties e.g. mobile cranes. Installing, cleaning, and repairing of mobile machinery is not included. Basic concepts and general ergonomic principles for the design of machinery are dealt with in prEN ISO 12100 and EN 614-1 and EN 614-2. NOTE 1 EN 614-1 provides a framework for incorporating ergonomics principles in the design process. This framework helps designers to perform ergonomics analyses and design actions at the appropriate stages of the design process. NOTE 2 EN 614-2 provides principles of the design of the work tasks in interaction with machinery design. This framework helps designers to focus on the work task design and on the optimal allocation of work tasks between the operator and the machine.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo vzpostavlja ergonomska načela, ki jim je potrebno slediti med procesom načrtovanja mobilnih strojev s posebnim poudarkom na vidikih, po katerih se mobilni stroji razlikujejo od stacionarnih strojev. Načela ergonomskega načrtovanja, podana v tem tehničnem poročilu, veljajo ali za sedeče ali za stoječe položaje ali pa za oboje. To tehnično poročilo velja za načrtovanje mobilnih (samognanih in vlečenih) strojev z namenom zagotoviti ergonomske delovne pogoje za operaterja. To tehnično poročilo velja zgolj za šofiranje in upravljanje mobilnih strojev in ne za izvajanje drugih nalog (npr. sortiranje na stroju za pobiranje krompirja). Stroji, ki jih nadzoruje pešec, in ročni stroji niso vključeni. To tehnično poročilo velja tudi za stroje, nameščene na vozilo, kadar se opazuje njihove funkcionalne lastnosti, npr. premični žerjavi. Namestitev, čiščenje in popravila mobilnih strojev niso vključena. Osnovni koncepti in splošna ergonomska načela za načrtovanje strojev obravnavajo prEN ISO 12100, EN 614-1 in EN 614-2. OPOMBA 1: EN 614-1 podaja okvir za vključitev ergonomskih načel v proces načrtovanja. Ta okvir pomaga načrtovalcem, da izvedejo ergonomsko analizo in dejanja načrtovanja na primernih stopnjah procesa načrtovanja. OPOMBA 2: 614-2 določa načela načrtovanja delovnih nalog ter povezanost z načrtovanjem strojev. Ta okvir pomaga načrtovalcem, da se osredotočijo na načrt delovnih nalog in na optimalno razporeditev delovnih nalog med operaterjem in strojem.

Najbolje prodajani standardi