SIST EN 12973:2020

Oznaka standarda: SIST EN 12973:2020
Koda projekta: 00279004
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Value Management
Naslov (slovenski): Upravljanje vrednosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12973:2020 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.100.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-03
Referenčna oznaka: EN 12973:2020
Področje projekta (angleško): This draft standard aims at: a) guiding and giving ideas for leaders, managers, and teams to plan deployment of value management approaches and effective application of value management methods; b) helping organizations improve performance, productivity, profitability and effectiveness; c) addressing value management at the managerial level; d) supporting people in strengthening value culture; e) giving guidance for strengthening implementation and practice of value management and value management methods at different levels within the organization; f) identifying the conditions for effective value management; g) giving guidance and set requirements for improving value based decision making and organizational governance in strategy, tactics and operations; this includes consideration of subjects such as: strategic analysis; positioning in the market; operational activity identifying and responding to strategic intelligence; h) stimulating and supporting innovation; and i) establishing a basis for developing training and certifying procedures for individual competences in value management. Figure 1 presents the envisaged organization of documents relative to the value management field and the standards available at the CEN level for all users of this standard. A system for certification of individual professional competence is maintained by the National Value Associations in Europe. The qualification "Professional in Value Management" (PVM) is recognized across Europe by National Value Associations as an indicator of competence. This qualification is also recognized in other countries outside Europe.
Področje projekta (slovensko): Namen tega osnutka standarda je: a) vodenje in podajanje zamisli za vodje, direktorje in ekipe pri načrtu uvajanja pristopov k upravljanju vrednosti ter učinkoviti uporabi metod upravljanja vrednosti; b) pomoč organizacijam pri izboljšanju delovanja, produktivnosti, dobičkonosnosti in učinkovitosti; c) obravnavanje upravljanja vrednosti na ravni vodstva; d) zagotavljanje podpore pri krepitvi kulture vrednosti; e) podajanje smernic za krepitev uvajanja in izvajanja upravljanja vrednosti ter metod upravljanja vrednosti na različnih ravneh v organizaciji; f) prepoznavanje pogojev za učinkovito upravljanje vrednosti; g) dajanje navodil in določenih zahtev za izboljševanje odločanja na podlagi vrednosti in organizacijskega vodenja pri strategijah, taktiki in operacijah; to vključuje upoštevanje tem, kot so: strateška analiza; pozicioniranje na tržišču; identificiranje operativnih dejavnosti in odzivanje na strateške podatke; h) stimuliranje in podpiranje inovacij; ter i) vzpostavitev podlage za razvijanje usposabljanja in potrjevanje postopkov za posamezne kompetence pri upravljanju vrednosti. Na sliki 1 je prikazana predvidena organizacija dokumentov glede na polje upravljanja vrednosti in standarde, ki so na voljo na ravni CEN za vse uporabnike tega standarda. Sistem za podelitev certifikatov posameznikove poklicne usposobljenosti vzdržujejo državna združenja za vrednost v Evropi. Naziv »strokovnjak na področju upravljanja vrednosti« (PVM) državna združenja za vrednost po vsej Evropi priznavajo kot znak usposobljenosti. Ta kvalificiranost je priznana tudi v drugih državah zunaj Evrope.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 12973:2000 - Value management 15-apr-2009
Nadomešča SIST EN 12973:2000 - Value management 29-jan-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi