SIST EN 328:2014

Oznaka standarda: SIST EN 328:2014
Koda projekta: 00110055
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Heat exchangers - Forced convection unit air coolers for refrigeration - Test procedures for establishing the performance
Naslov (slovenski): Prenosniki toplote - Hladilniki zraka s prisilno konvekcijo za hlajenje - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 328:2014 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
ICS: 23.120 27.060.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-11
Referenčna oznaka: EN 328:2014
Področje projekta (angleško): This European Standard is applicable to non-ducted unit air coolers for refrigeration operating: a) with direct dry expansion of a refrigerant; b) with liquid overfeed by pump circulation of a refrigerant; c) with a liquid. This standard specifies uniform methods of performance assessment to test and ascertain the following: — product identification; — standard capacity; — standard liquid pressure drop; — standard refrigerant pressure drop (for operation with liquid overfeed by pump circulation only); — nominal air flow rate; — nominal fan power. It does not cover evaluation of conformity. It is not applicable to air coolers for duct mounting or with natural air convection. This standard does not cover technical safety aspects.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za brezkanalne hladilnike zraka za hlajenje, ki delujejo: a) z neposredno suho širitvijo hladiva; b) s pretiranim dotokom tekočine s črpalnim kroženjem hladiva; c) s tekočino. Ta standard določa enotne metode ocenjevanja lastnosti za preskušanje in ugotavljanje naslednjega: – identifikacije proizvoda; – običajne kapacitete; – običajnega padca tlaka na strani tekočine; – običajnega padca tlaka na strani hladiva (le za delovanje s pretiranim dotokom tekočine s črpalnim kroženjem); – nazivnega pretoka zraka; – nazivne moči ventilatorja. Standard ne obravnava vrednotenja skladnosti. Ne uporablja se za hladilnike zraka za kanalsko vgradnjo ali z naravno konvekcijo zraka. Ta standard ne obravnava tehničnih varnostnih vidikov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 328:1999 - Prenosniki toplote –Hladilniki zraka s prisilno konvekcijo – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik 01-nov-2014
Nadomešča SIST EN 328:1999/A1:2004 - Prenosniki toplote – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik hladilnikov zraka s prisilno konvekcijo - Dopolnilo A1 01-nov-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi