SIST EN IEC 61918:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 61918:2019
Koda projekta: 62740
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises (IEC 61918:2018)
Naslov (slovenski): Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih (IEC 61918:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 61918:2019 angleški jezik Active SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.40 35.110
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-02
Referenčna oznaka: EN IEC 61918:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies basic requirements for the installation of media for communication networks within and between the automation islands, of industrial sites. This document covers balanced and optical fibre cabling. It also covers the cabling infrastructure for wireless media, but not the wireless media itself. Additional media are covered in IEC 61784-5 (all parts). This document is a companion standard to the communication networks of the industrial automation islands and especially to the communication networks specified in IEC 61158 (all parts) and IEC 61784 (all parts). In addition, this document covers the connection between the generic telecommunications cabling specified in ISO/IEC 11801-3 and the specific communication cabling of an automation island, where an automation outlet (AO) replaces the telecommunication outlet (TO) of ISO/IEC 11801-3. NOTE If the interface used at the AO does not conform to that specified for the TO of ISO/IEC 11801-3, the cabling no longer conforms to ISO/IEC 11801-3 although certain features, including performance, of generic cabling may be retained. This document provides guidelines that cope with the critical aspects of the industrial automation area (safety, security and environmental aspects such as mechanical, liquid, particulate, climatic, chemicals and electromagnetic interference). This document does not recognise implementations of power distribution with or through Ethernet balanced cabling systems. This document deals with the roles of planner, installer, verifier, and acceptance test personnel, administration and maintenance personnel and specifies the relevant responsibilities and/or gives guidance.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument opredeljuje osnovne zahteve za inštalacijo medijev za komunikacijska omrežja v avtomatiziranih otokih industrijskih lokacij in med njimi. Ta dokument vključuje uravnoteženo kablovje iz optičnih vlaken. Prva tako vključuje kabelsko infrastrukturo za brezžične medije, vendar ne samih brezžičnih medijev. Dodatne medije obravnava IEC 61784-5 (vsi deli). Ta dokument je spremljevalni standard h komunikacijskim omrežjem industrijskih avtomatiziranih otokov in posebej h komunikacijskim omrežjem, opredeljenim v standardu IEC 61158 (vsi deli) in IEC 61784 (vsi deli). Poleg tega ta dokument obravnava povezavo med generičnim telekomunikacijskim kablovjem, določenim v standardu ISO/IEC 11801-3, in posebnim komunikacijskim kablovjem avtomatiziranega otoka, pri čemer avtomatiziran izhod (AO) nadomešča telekomunikacijski izhod (TO) iz standarda ISO/IEC 11801-3. OPOMBA: Če vmesnik, uporabljen na avtomatiziranem izhodu, ni v skladu s tistim, ki je določen za telekomunikacijski izhod v standardu ISO/IEC 11801-3, kablovje ni več skladno s standardom ISO/IEC 11801-3, čeprav se nekatere značilnosti generičnega kablovja, vključno z zmogljivostjo, lahko ohranijo. Ta dokument zagotavlja smernice za urejanje kritičnih vidikov industrijskih avtomatiziranih področij (varnost in okoljski vidiki, kot so motnje zaradi mehanskih vplivov, tekočine, delcev, podnebja, kemikalij in elektromagnetizma). Ta dokument ne priznava postopkov distribucije energije prek uravnoteženih kabelskih sistemov Ethernet ali z njimi. Ta dokument obravnava vloge načrtovalca, monterja, preveritelja, osebja za opravljanje prevzemnih preskusov, administrativnega osebja in osebja za vzdrževanje ter opredeljuje ustrezne odgovornosti in/ali podaja smernice.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN IEC 61918:2019/A1:2022 - Industrijska komunikacijska omrežja - Namestitev komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih - Dopolnilo A1 (IEC 61918:2018/AMD1:2022) 21-Apr-2020
Popravljen z SIST EN IEC 61918:2019/AC:2019 - Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih 12-Mar-2019
Dopolnjen z SIST EN IEC 61918:2019/oprAB:2022 - Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih 01-Mar-2022
Nadomešča SIST EN 61918:2014/AC:2014 - Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih 13-Nov-2018
Dopolnjen z SIST EN IEC 61918:2019/A11:2019 - Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih 25-Sep-2018
Nadomešča SIST EN 61918:2014 - Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih (IEC 61918:2013 spremenjen) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 61918:2014 - Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih (IEC 61918:2013 spremenjen) 13-Nov-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi