SIST EN 14960-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN 14960-1:2019
Koda projekta: 00136385
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Inflatable play equipment - Part 1: Safety requirements and test methods
Naslov (slovenski): Napihljiva igralna oprema - 1. del: Varnostne zahteve in preskusne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14960-1:2019 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SPO - Šport
ICS: 97.190 97.200.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-07
Referenčna oznaka: EN 14960-1:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard is applicable to inflatable play equipment intended for use by children fourteen years and under both individually and collectively. This standard specifies safety requirements for inflatable play equipment for which the primary activities are bouncing and sliding. It sets measures to address risks and also to minimize accidents to users for those involved in the design, manufacture and supply of inflatable play equipment. It specifies information to be supplied with the equipment. The requirements have been laid down bearing in mind the risk factor based on available data. This standard specifies the requirements that will protect a child from hazards that he or she may be unable to foresee when using the equipment as intended, or in a manner that can be reasonably anticipated. This standard is not applicable to inflatable water-borne play and leisure equipment, domestic inflatable toys, air-supported buildings, inflatables used solely for protection, inflatables used for rescue, or other types of inflatable toys where the primary activity is not bouncing or sliding.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za napihljivo igralno opremo, namenjeno uporabi otrok, mlajših od 14 let, in sicer posamezno in v skupini. Ta standard določa varnostne zahteve za napihljivo igralno opremo, ki je namenjena zlasti skakanju in drsenju. Določa ukrepe za obravnavanje tveganj in čim večjo omejitev nesreč za uporabnike, ki naj jih upoštevajo načrtovalci, proizvajalci in dobavitelji napihljive igralne opreme. Določa informacije, ki jih je treba priložiti opremi. Zahteve so bile določene ob upoštevanju dejavnika tveganja na podlagi razpoložljivih podatkov. Ta standard določa zahteve, ki bodo otroka zaščitile pred nevarnostmi, ki jih morda ne more predvideti med uporabo opreme v skladu z načrtovano uporabo ali na način, ki ga je mogoče razumno pričakovati. Ta standard se ne uporablja za napihljivo vodno igralno opremo in opremo za prosti čas, domače napihljive igrače, napihljive stavbe, napihljive izdelke, ki se uporabljajo izključno za zaščito, napihljive izdelke, ki se uporabljajo za reševanje, ali druge vrste napihljivih igrač, ki niso namenjene predvsem skakanju ali drsenju.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14960:2013 - Napihljiva igralna oprema - Varnostne zahteve in preskusne metode 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 14960:2013 - Napihljiva igralna oprema - Varnostne zahteve in preskusne metode 01-Jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi