SIST-TP CEN/TR 16787:2015

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16787:2015
Koda projekta: 00234076
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial Gas Installation - Guideline
Naslov (slovenski): Industrijska plinska napeljava - Smernica
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16787:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DPL - Oskrba s plinom
ICS: 91.140.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-03
Področje projekta (angleško): This Technical Report applies to safety and operational topics for equipment and pipework systems installed within industrial premises which may be used for process and non-process applications such as Heating, Power Generation, Incineration, etc. It is applicable to a range of combustible gases used within an industrial environment. The gas plant may include normal combustion with air and/or oxygen, catalytic oxidation or cracking (e.g. as in a refinery). The user of gas equipment and pipework systems has a responsibility to ensure the safety of the design, of plant operation and plant maintenance. For piped supplies of gas to a site this Technical Report applies to the system downstream of the ‘point of delivery’. The term, ‘point of delivery’ refers to the isolation valve (or combination of regulator and isolation valve) located before or after the metering station, as will be defined by the particular EU member state national legislation. The guidance in this Technical Report may also apply to gases generated for the sites own use, such as coke oven gas, site bio-gas plant, site LPG/air plant etc.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo velja za varnostne vidike in vidike obratovanja za opremo in cevovodne sisteme, nameščene v industrijskih objektih, ki se lahko uporabljajo za namene procesov ali pa ne (kot so gretje, proizvajanje energije, sežiganje itd.). Velja za vrsto vnetljivih plinov, ki se uporabljajo v industrijskem okolju. Naprava za uplinjanje lahko vključuje normalno zgorevanje z zrakom in/ali kisikom, katalitično oksidacijo ali razbijanje (npr. kot v rafinerijah). Uporabnik opreme in cevovodnih sistemov za plin je odgovoren za zagotavljanje varnosti projektiranja, delovanja in vzdrževanja naprave. Za dobavo plina po ceveh to tehnično poročilo velja za smer toka sistema do »točke dostave«. Izraz »točka dostave« se nanaša na ločilni ventil (ali kombinacijo regulatorja in ločilnega ventila) pred merilno postajo ali za njo, kot bo določeno v nacionalni zakonodaji posamezne države članice EU. Navodila iz tega tehničnega poročila se lahko uporabljajo tudi za pline, proizvedene za lastno uporabo na lokacijah, kot so plin za koksarne, bioplinske naprave, obrat LPG/zrak.

Najbolje prodajani standardi