SIST EN 61701:2012

Oznaka standarda: SIST EN 61701:2012
Koda projekta: 23090
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules
Naslov (slovenski): Korozijsko preskušanje fotonapetostnih (PV) modulov v slani megli (IEC 61701:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61701:2012 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PVS - Fotonapetostni sistemi
ICS: 27.160
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-05
Razveljavitev: 01-jul-2023
Referenca razveljavitve: Sporocila 2023-07
Referenčna oznaka: EN 61701:2012
Področje projekta (angleško): Photovoltaic (PV) modules are electrical devices intended for continuous outdoor exposure during their lifetime. Highly corrosive wet atmospheres, such as marine environments, could eventually degrade some of the PV module components (corrosion of metallic parts, deterioration of the properties of some non-metallic materials - such as protective coatings and plastics - by assimilation of salts, etc.) causing permanent damages that could impair their functioning. Temporary corrosive atmospheres are also present in places where salt is used in winter periods to melt ice formations on streets and roads. This Standard describes test sequences useful to determine the resistance of different PV modules to corrosion from salt mist containing Cl- (NaCl, MgCl2, etc.). All tests included in the sequences, except the bypass diode functionality test, are fully described in IEC 61215, IEC 61646, IEC 62108, IEC 61730-2 and IEC 60068-2-52. They are combined in this Standard to provide means to evaluate possible faults caused in PV modules when operating under wet atmospheres having high concentration of dissolved salt (NaCl). Depending on the specific nature of the surrounding atmosphere to which the module is exposed in real operation several testing severities can be applied, as defined in IEC 60068-2-52. For example severity (1) is intended to be used for PV modules used in a marine environment, or in close proximity to the sea. Severities (3) to (6) are intended for PV modules operating in locations where there could be a change between salt-laden and dry atmospheres, for examples in places where salt is used to melt ice formations. Severity (2) is not suitable for PV modules as testing conditions are too weak (this severity is originally intended for products exposed to corrosive environments from time to time that are normally protected by an enclosure) and should be avoided when applying this Standard. This Standard can be applied to both flat plate PV modules and concentrator PV modules and assemblies.
Področje projekta (slovensko): Fotonapetostni sistemi (PV) so električne naprave, namenjene za uporabo pri stalni izpostavljenosti zunanjim pogojem med njihovo celotno življenjsko dobo. Močno korozivno vlažno okolje, kot je morsko okolje, bi lahko sčasoma povzročilo poslabšanje stanja nekaterih sestavnih delov fotonapetostnih modulov (korozija kovinskih delov, poslabšanje lastnosti nekaterih nekovinskih materialov – kot so zaščitne prevleke in plastika – z vezavo soli itd.), zaradi česar bi nastale trajne poškodbe, ki bi lahko ogrozile delovanje. Občasno korozivno okolje je prisotno tudi na območjih, kjer se sol pozimi uporablja za taljenje ledu na cestah. V tem standardu so opisana zaporedja preskusov, ki se uporabljajo za ugotavljanje odpornosti različnih fotonapetostnih modulov proti koroziji zaradi slane megle, ki vsebuje Cl- (NaCl, MgCl2 itd.). Vsi preskusi, vključeni v zaporedja, razen preskusa funkcionalnosti premostitvenih diod, so v celoti opisani v standardih IEC 61215, IEC 61646, IEC 62108, IEC 61730-2 in IEC 60068-2-52. V ta standard so zajeti, da se zagotovi način za ugotavljanje morebitnih okvar, ki nastanejo v fotonapetostnih modulih pri delovanju v vlažnem okolju s koncentracijo raztopljene soli (NaCl). Odvisno od posebne vrste ozračja, ki mu je izpostavljen modul pri dejanskem delovanju, se lahko uporabi več zahtevnostnih stopenj preskusov, kot je opredeljeno v standardu IEC 60068-2-52. Stopnja zahtevnosti (1) naj bi se na primer uporabljala za fotonapetostne module, ki se uporabljajo v morskem okolju ali v bližini morja. Stopnje zahtevnosti od (3) do (6) naj bi se uporabljale za fotonapetostne module, ki se uporabljajo na območju, kjer bi lahko prišlo do mešanja slanega in suhega zraka, na primer na območjih, kjer se sol uporablja za taljenje ledu. Stopnja zahtevnosti (2) ni primerna za fotonapetostne module, ker so preskusni pogoji prešibki (ta stopnja zahtevnosti je bila prvotno namenjena za izdelke, ki so občasno izpostavljeni korozivnemu okolju in so običajno zaščiteni z ohišjem), zato naj se pri izvajanju tega standarda ne bi uporabljala. Ta standard se lahko uporablja za ploščate in koncentratorske fotonapetostne module in sestave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN IEC 61701:2020 - Korozijsko preskušanje fotonapetostnih (PV) modulov v slani megli 11-avg-2020
Nadomešča SIST EN 61701:2001 - Korozijsko preskušanje fotonapetostnih (PV) modulov v slani megli 01-maj-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi