SIST EN 12042:2014

Oznaka standarda: SIST EN 12042:2014
Koda projekta: 00153151
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Food processing machinery - Automatic dough dividers - Safety and hygiene requirements
Naslov (slovenski): Stroji za predelavo hrane - Avtomatski delilniki testa - Varnostne in higienske zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12042:2014 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 67.260
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-06
Referenčna oznaka: EN 12042:2014
Področje projekta (angleško): EN 12042 applies to the design and manufacture of standalone automatic dough dividers, having a feed hopper, an outlet and a dividing system (see 3.2). These automatic dough dividers are used separately or in a line in the food industry and shops (pastry-making, bakeries, confectionery, etc.) for dividing dough or pastry into adjustable portions to produce the required weight of dough piece during a dividing process. These machines can be fed by hand or mechanically. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to the transport, installation, adjustment, operation, cleaning, maintenance, dismantling, disassembling and scrapping of automatic dough dividers, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). These machines are not intended to be cleaned with pressurized water. These machines are not intended to be cleaned with pressurized water. This European Standard is not applicable to the following: - experimental and testing machines, under development by the manufacturer; - weighing devices; - pressure dough dividers, without a feed hopper, using knives for the dividing process; - lines with separate cutting or forming elements outside the housing; - lifting and tilting machines1) or other separate feeding machines; - additional hazards generated when the machine is used in a line or mechanically fed. A noise test code is included in Annex A to assist manufacturers to measure noise levels for the purpose of the noise emission declaration. This European Standard is not applicable to machines which are manufactured before its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Standard EN 12042 velja za načrtovanje in proizvodnjo samostojnih avtomatskih delilnikov testa, ki imajo lijak, izpust in sistem za deljenje testa (glej 3.2). Avtomatski delilniki testa se uporabljajo samostojno ali v okviru proizvodne linije v prehrambeni industriji in trgovinah (slaščičarne, pekarne, izdelava sladkornih izdelkov itd.) za deljenje testa ali peciva na kose, primerne za kasnejšo obdelavo, za zagotovitev zahtevane teže kosa testa med delilnim procesom. Stroje se lahko polni ročno ali mehansko. Ta evropski standard opisuje vsa večja tveganja, nevarne situacije in dogodke v zvezi s prevozom, namestitvijo, prilagoditvijo, delovanjem, čiščenjem, razstavljanjem in uničenjem avtomatskih delilnikov testa, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glej točko 4). Ti stroji se ne čistijo z vodo pod pritiskom. Ti stroji se ne čistijo z vodo pod pritiskom. Ta evropski standard se ne uporablja za: - eksperimentalne in preskusne stroje, ki jih razvija proizvajalec; - naprave za tehtanje; - delilnike testa, ki delujejo na pritisk, nimajo lijaka in za deljenje testa uporabljajo nože; - proizvodne linije z ločenimi elementi za rezanje in oblikovanje testa zunaj ohišja; - naprave za dvigovanje in nagibanje1) ali druge ločene naprave za polnjenje; - dodatna tveganja, ki nastanejo, ko se stroj uporablja v okviru proizvodne linije ali ko se polni mehansko. Oznaka preskusa hrupa je vključena v dodatku A za pomoč proizvajalcem pri meritvah nivoja hrupa za namene deklaracije o emisijah hrupa. Ta evropski standard se ne uporablja za stroje, ki so bili proizvedeni pred objavo tega dokumenta kot evropskega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 12042:2006 - Stroji za predelavo hrane – Avtomatski delilniki testa – Varnostne in higienske zahteve 01-mar-2014
Nadomešča SIST EN 12042:2006+A1:2010 - Stroji za predelavo hrane - Avtomatski delilniki testa - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) 01-jun-2014
Konsolidiran z SIST EN 12042:2014+A1:2020:2020 - Food processing machinery - Automatic dough dividers - Safety and hygiene requirements 03-jun-2020
Dopolnjen z SIST EN 12042:2014/kFprA1:2020 - Stroji za predelavo hrane - Avtomatski delilniki testa - Varnostne in higienske zahteve 23-jan-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi