SIST EN 10219-2:2019

Oznaka standarda: SIST EN 10219-2:2019
Koda projekta: EC103102
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Cold formed welded steel structural hollow sections - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Naslov (slovenski): Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz jekla - 2. del: Mere, mejni odstopki in značilnosti profilov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 10219-2:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IFEK - Železne kovine
ICS: 77.140.45 77.140.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-07
Referenčna oznaka: EN 10219-2:2019
Področje projekta (angleško): This part of prEN 10219 specifies tolerances for cold formed welded circular, square, rectangular and elliptical structural hollow sections, manufactured in wall thicknesses up to 40 mm, in the following size ranges: Circular: Outside diameters up to 2 500 mm Square: Outside dimensions up to 500 mm x 500 mm Rectangular: Outside dimensions up to 500 mm x 300 mm Elliptical: Outside dimensions up to 480 mm x 240 mm The formulae for calculating sectional properties of sections manufactured to the dimensional tolerances of this standard, to be used for the purposes of structural design, are given in Annex B. Dimensions and sectional properties for a limited range of more common sizes are given in Annex C. The general conditions are specified in prEN 10219-1 (product characteristics, test methods and performance criteria that apply under the Construction Products Regulations) and the technical delivery conditions in prEN 10219-2. NOTE The designation of the sections' major axis (yy) and its minor axis (zz) align with the axis designation used for structural design in the structural Eurocodes.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda prEN 10219 določa mejne odstopke za hladno oblikovane krožne, kvadratne, pravokotne in ovalne votle konstrukcijske profile, izdelane z debelino sten do 40 mm, v naslednjih razponih velikosti: Okrogli: zunanji premer do 2.500 mm Kvadratni: zunanje dimenzije do 500 mm × 500 mm Pravokotni: zunanje dimenzije do 500 mm × 300 mm Ovalni: zunanje dimenzije do 480 mm × 240 mm Formule za izračun značilnosti profilov, izdelanih v okviru dimenzijskih mejnih odstopkov tega standarda, ki se uporabljajo za projektiranje konstrukcij, so navedene v dodatku B. Dimenzije in značilnosti profilov za omejen nabor pogostejših velikosti so navedene v dodatku B. Splošni pogoji so določeni v standardu prEN 10219-1 (značilnosti izdelkov, preskusni postopki in merila učinkovitosti, ki veljajo v skladu z uredbami o gradbenih proizvodih) in tehničnih dobavnih pogojih v standardu prEN 10219-2. OPOMBA: Označevanje daljše osi profila (yy) in njegove krajše osi (zz) se ujema z oznako osi, ki se uporablja za konstrukcijsko projektiranje v konstrukcijskih evrokodih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 10219-2:2006 - Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel - 2. del: Mere, mejni odstopki in značilnosti profilov 01-Feb-2016
Nadomešča SIST EN 10219-2:2006 - Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel - 2. del: Mere, mejni odstopki in značilnosti profilov 15-May-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi