SIST EN 62569-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN 62569-1:2018
Koda projekta: 62823
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Generic specification of information on products by properties - Part 1: Principles and methods (IEC 62569-1:2017)
Naslov (slovenski): Osnovne specifikacije informacij o izdelkih z lastnostmi - 1. del: Načela in metode (IEC 62569-1:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62569-1:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EDO - Elektrotehniška dokumentacija
ICS: 01.110 29.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Referenčna oznaka: EN 62569-1:2017
Področje projekta (angleško): The IEC 62569 series defines principles and methods for the specification of objects by object properties, for example in data sheets, by utilizing predefined and internationally standardized (dictionary) properties residing in the data dictionary of IEC 61360. The IEC 62569 series is being developed to transfer the former paper-based applications of blank detail specifications or product descriptions towards supporting electronic business allowing the evaluation and management of described items by computers. This part of IEC 62569 specifies several qualifiers to be used with object or (dictionary) properties and their values indicating life cycle and other aspects of the property. It is a prerequisite for the usage of the other parts of IEC 62569.
Področje projekta (slovensko): Skupina standardov IEC 62569 določa načela in metode za specifikacijo objektov glede na njihove lastnosti, na primer v obliki podatkovnih listov, na podlagi vnaprej določenih in mednarodno standardiziranih (slovarskih) lastnosti, opredeljenih v podatkovnem slovarju standarda IEC 61360. V pripravi je skupina standardov IEC 62569 za prenos starejših specifikacij z manj podrobnostmi ali opise proizvodov za namene zagotavljanja podpore za elektronsko poslovanje ter računalniško vrednotenje in upravljanje opisanih elementov. Ta del standarda IEC 62569 določa več kvalifikatorjev za uporabo z objektom ali (slovarskimi) lastnostmi in njihovimi vrednostmi, ki označujejo življenjski cikel in druge vidike lastnine. To je predpogoj za uporabo drugih delov standarda IEC 62569.

Najbolje prodajani standardi