SIST EN 1870-10:2013

Oznaka standarda: SIST EN 1870-10:2013
Koda projekta: 00142155
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 10: Single blade automatic and semi-automatic up-cutting cross-cut sawing machines
Naslov (slovenski): Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 10. del: Enolistne zajeralne avtomatske in polavtomatske krožne žage za prečni rez
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1870-10:2013 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.080.60 79.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-06
Referenčna oznaka: EN 1870-10:2013
Področje projekta (angleško): This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Clause 4 which are relevant to single blade automatic and semi-automatic up-cutting cross cut sawing machines with one sawing unit herein after referred to as ‘machines’ designed to cut solid wood, chipboard, fibreboard, plywood and also these materials when they are covered with plastic edging and/or plastic/light alloy laminates when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer including reasonably foreseeable misuse. Any workpiece positioning equipment fitted to the machine is included in this document. This document does not apply to machines designed for cross cutting logs. For Computer Numerically Controlled (CNC) machines this document does not cover hazards related to Electro-Magnetic Compatibility (EMC). NOTE The requirements of this document apply to all machines whatever their method of control e.g. electromechanical and/or electronic. This document is primarily directed to machines which are manufactured after the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument obravnava vsa večja tveganja, nevarne razmere in dogodke iz točke 4, ki se nanašajo na enolistne zajeralne avtomatske in polavtomatske krožne žage za prečni rez z eno enoto za žaganje, v nadaljnjem besedilu »stroji«, ki so namenjene rezanju polnega lesa, ivernih plošč, vlaknenih plošč, vezanih plošč in teh materialov, prevlečenih s plastično obrobo in/ali plastjo iz plastike/lahkih zlitin, ter se uporabljajo v skladu z namenom in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec, vključno z razumno predvideno nepravilno uporabo. V tem dokumentu so obravnavani vsi deli opreme za postavitev elementov na stroj. Ta dokument ne zajema strojev, namenjenih prečnemu rezanju hlodov. V tem dokumentu niso obravnavane nevarnosti v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (EMC) za računalniško numerično vodene (CNC) stroje. OPOMBA Zahteve tega dokumenta veljajo za vse stroje, ne glede na način upravljanja, npr. elektromehansko in/ali elektronsko. Ta dokument se primarno uporablja za stroje, ki so bili izdelani po tem, ko je bil objavljen kot standard EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1870-10:2004+A1:2009 - Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 10. del: Enojne zajeralne avtomatske in polavtomatske žage za prečni prerez 01-jun-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi