SIST EN 116:2015

Oznaka standarda: SIST EN 116:2015
Koda projekta: 00019422
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point - Stepwise cooling bath method
Naslov (slovenski): Dizelsko gorivo in kurilno olje za gospodinjstvo - Določevanje točke filtrirnosti z ohlajanjem - Metoda postopnega hlajenja kopeli
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 116:2015 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 75.160.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-10
Referenčna oznaka: EN 116:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a method for the determination of the cold filter plugging point (CFPP) of diesel and domestic heating fuels (see 3.1) using automated test equipment. Manual test equipment may be used, but for referee purposes only automated test equipment is allowed. This European Standard is applicable to fatty-acid methyl esters (FAME) and to distillate fuels as well as paraffinic diesel fuels, including those containing FAME, flow-improvers or other additives, intended for use in diesel engines and domestic heating installations. The results obtained from the method specified in this European Standard are suitable for estimating the lowest temperature at which a fuel will give trouble-free flow in the fuel system. NOTE In the case of diesel fuels the results are usually close to the temperature of failure in service except when the fuel system contains, for example, a paper filter installed in a location exposed to the weather or if the filter plugging temperature is more than 12 °C below the cloud point of the fuel. Domestic heating installations are usually less critical and often operate satisfactorily at temperatures somewhat lower than those indicated by the test results. The difference in results obtained from the sample “as received” and after heat treatment at 45°C for 30 min before the filtration may be used to investigate complaints of unsatisfactory performance under low temperature conditions. WARNING — The use of this Standard can involve hazardous materials, operations and equipment. This Standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of users of this standard to take appropriate measures to ensure the safety and health of personnel prior to application of the standard, and fulfil statutory and regulatory requirements for this purpose.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa metodo za določevanje točke filtrirnosti z ohlajanjem (CFPP) dizelskega goriva in kurilnega olja za gospodinjstvo (glej točko 3.1) z avtomatizirano preskusno opremo. Uporabi se lahko ročna preskusna oprema, vendar je za namene presojanja dovoljena le avtomatizirana preskusna oprema. Ta evropski standard se uporablja za metilne estre maščobnih kislin (FAME) in destilatna goriva ter parafinska dizelska goriva, vključno s tistimi, ki vsebujejo metilne estre maščobnih kislin, izboljševalce pretočnosti in druge dodatke, namenjene za uporabo v dizelskih motorjih in kurilnih inštalacijah za gospodinjstvo. Rezultati, pridobljeni z metodo iz tega evropskega standarda, so primerni za oceno najnižje temperature, pri kateri se bo gorivo brez težav pretakalo skozi sistem za gorivo. OPOMBA: V primeru dizelskih goriv so rezultati običajno blizu temperature odpovedi delovanja, razen če sistem za gorivo vsebuje npr. papirnati filter, ki je nameščen na mestu, izpostavljenem vremenskim vplivom, ali če je temperatura filtrirnosti višja od 12 °C pod motniščem goriva. Kurilne inštalacije za gospodinjstvo so običajno manj kritične in pogosto zadovoljivo delujejo pri temperaturah, ki so nekoliko nižje od tistih v rezultatih preskušanja. Razlika v rezultatih, pridobljenih na podlagi vzorca »kot je prejet« in po toplotni obdelavi pri 45 °C za 30 minut pred filtracijo, se lahko uporabi za raziskavo pritožb v zvezi z nezadovoljivim delovanjem pri nizkih temperaturah. OPOZORILO: Pri uporabi tega standarda so lahko prisotni nevarni materiali, postopki in oprema. Ta standard ne obravnava vseh varnostnih težav, ki se nanašajo na njegovo uporabo. Za sprejetje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja osebja pred uporabo standarda ter izpolnjevanje zakonskih in regulativnih zahtev za ta namen so odgovorni uporabniki tega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 116:1998 - Dieselsko gorivo in kurilno olje za gospodinjstvo - Določevanje filtrirnosti 01-okt-2015
Nadomešča SIST EN 116:1998/AC:1999 - Dieselsko gorivo in kurilno olje za gospodinjstvo - Določevanje filtrirnosti 01-okt-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi