SIST EN 12977-5:2018

Oznaka standarda: SIST EN 12977-5:2018
Koda projekta: 00312042
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment
Naslov (slovenski): Toplotni sončni sistemi in sestavni deli - Neserijsko izdelani sistemi - 5. del: Preskusne metode delovanja kontrolnih naprav
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12977-5:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TOP - Toplota
ICS: 27.160 91.140.10 91.140.65
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-09
Referenčna oznaka: EN 12977-5:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies performance test methods for control equipment. Furthermore, this document contains requirements on accuracy, durability and reliability of control equipment. The tests described in this document are limited to electrically activated components delivered with or for the system by the final supplier. For the purposes of this document controller and control equipment for solar heating systems and auxiliary heaters, if part of the system, are restricted to the following: a) Controllers as: 1) system clocks, timers and counters; 2) differential thermostats; 3) multi-function controllers. b) Sensors as: 1) temperature sensors; 2) irradiance sensors (for short wave radiation); 3) pressure sensors; 4) level sensors; 5) flow meters; 6) heat meters. c) Actuators as: 1) pumps; 2) solenoid and motor valves; 3) relays. d) Combinations of controllers, sensors and actuators listed above. An additional objective of the procedures described in this document is to verify control algorithms and, together with the accuracy of sensors, to determine control parameters. In addition to verifying the functioning of a controller, its equipment and actuators, the determined parameters may be used for numerical system simulations. Typically, electrical anodes are not part of the control equipment and are not controlled by the control equipment. However, because they are electrical appliances, electrical anodes are included in this document. This document is valid for control equipment of solar heating systems for the purpose of hot water preparation and/or space heating. If the solar system is connected to or part of a conventional heating system, the validity is extended to the entire system. In combination with the standards EN 12976-1, EN 12976-2 as well as EN 12977-1, EN 12977-2, EN 12977-3 and EN 12977-4, this document is valid for e) factory made solar heating systems, f) small custom built solar heating systems, g) large custom built solar heating systems, h) auxiliary heater equipment used in connection with e), f) and g).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa preskusne metode delovanja kontrolnih naprav. Ta dokument nadalje vsebuje zahteve glede natančnosti, trajnosti in zanesljivosti kontrolnih naprav. Preskusi, opisani v tem dokumentu, so omejeni na električne sestavne dele, ki jih končni dobavitelj dobavi s sistemom ali zanj. Za namene tega dokumenta so krmilniki in kontrolne naprave za sončne ogrevalne sisteme in pomožne grelnike, če so del sistema, omejeni na: a) krmilnike, kot so: 1) sistemske ure, časovniki in števci; 2) diferenčni termostati; 3) večfunkcijski krmilniki; b) senzorji, kot so: 1) temperaturni senzorji; 2) senzorji za obsevanost (za kratkovalovno sevanje); 3) tlačni senzorji; 4) nivojski senzorji; 5) merilniki pretoka; 6) merilniki toplote; c) pogone, kot so: 1) črpalke; 2) elektromagnetni in motorni ventili; 3) releji; d) kombinacije krmilnikov, tipal in pogonov, navedenih zgoraj. Postopki, opisani v tem dokumentu, so namenjeni tudi za preverjanje kontrolnih algoritmov in, skupaj z natančnostjo senzorjev, za določanje kontrolnih parametrov. Določeni parametri se poleg uporabe za preverjanje delovanja krmilnika, njegove opreme in aktivatorjev lahko uporabljajo za numerične simulacije sistema. Električne anode običajno niso del kontrolnih naprav, pri čemer jih te naprave ne upravljajo. Ker pa so anode električne naprave, so vseeno vključene v ta dokument. Ta dokument je veljaven za kontrolno opremo sončnih ogrevalnih sistemov za namen priprave vroče vode in/ali ogrevanje prostorov. Če je sončni sistem povezan z običajnim ogrevalnim sistemom ali je del njega, se veljavnost razširi na celoten sistem. V kombinaciji s standardi EN 12976-1, EN 12976-2 ter EN 12977-1, EN 12977-2, EN 12977-3 in EN 12977-4 ta dokument velja za e) tovarniško izdelane sončne ogrevalne sisteme, f) majhne neserijsko izdelane sončne ogrevalne sisteme, g) velike neserijsko izdelane sončne ogrevalne sisteme, h) pomožno grelno opremo, uporabljeno v povezavi s sistemi e), f) in g).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12977-5:2012 - Toplotni sončni sistemi in sestavni deli - Neserijsko izdelani sistemi - 5. del: Preskusne metode delovanja kontrolnih naprav 01-Sep-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi