SIST EN 17007:2018

Oznaka standarda: SIST EN 17007:2018
Koda projekta: 00319022
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Maintenance process and associated indicators
Naslov (slovenski): Proces vzdrzevanja in z njim povezani kazalniki
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 17007:2018 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja
ICS: 03.080.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-01
Referenčna oznaka: EN 17007:2017
Področje projekta (angleško): Maintenance is a process since it consists of organised, coordinated tasks using resources and performed by various players to obtain a given result. This proposal consists in providing a generic description of the maintenance process to allow an understanding of the actions and interactions between processes. It should apply to all systems and all organisations and should therefore be established without a particular organisation in mind and does not aim to propose one. The purpose of the breakdown into processes and the representation of their interrelationships is to help maintenance personnel, and particularly management, to:  clearly identify the actions to be taken in order to meet the overall objectives set by Management in terms of maintenance. It provides a breakdown of the maintenance process into several levels, which makes it possible to clearly indicate the activities to be carried out at a relevant level of detail;  delegate responsibilities that ensure the realisation of the identified actions with the required performance levels;  for each process, clearly determine:  the necessary inputs and their origin;  the required results and their intended uses; and, in that way, define all the links that join the processes together and allow the realisation of the overall process;  provide the ability to define indicators and scorecards in relation with EN15341 for measuring the realisation of each process and monitoring its effectiveness. This description of the maintenance process will help maintenance managers by giving them a way to compare their organisation to the generic representation described and to detect insufficient actions, unassigned responsibilities and/or poorly established links.
Področje projekta (slovensko): Vzdrževanje je postopek, ker je sestavljeno iz organiziranih, usklajenih opravil z uporabo virov in ga za pridobitev rezultata izvaja več akterjev. Ta predlog ponuja splošen opis postopka vzdrževanja, ki omogoča razumevanje dejanj in interakcij med postopki. Veljati bi moral za vse sisteme in organizacije, zato mora biti sestavljen brez osredotočanja na določeno organizacijo ali predlaganja take organizacije. Namen razčlenitve v postopke in predstavitev njihovih medsebojnih razmerij je pomagati vzdrževalnemu osebju in še zlasti vodstvu: jasno opredeliti ukrepe, ki jih je treba sprejeti za izpolnitev splošnih ciljev, ki jih je za vzdrževanje določilo vodstvo. Zagotavlja razčlenitev postopka vzdrževanja na več ravni, kar omogoča jasen prikaz dejavnosti, ki jih je treba opraviti na ustrezni ravni podrobnosti:  dodeliti odgovornosti, ki zagotavljajo uresničitev opredeljenih ukrepov z zahtevano stopnjo učinkovitosti;  za vsak postopek jasno določiti:  potrebne surovine in njihov izvor;  potrebne rezultate in njihovo predvideno uporabo; in na ta način določiti vse povezave, ki združujejo procese in omogočajo uresničitev celotnega postopka;  omogočiti določanje kazalnikov in sistemov kazalnikov v zvezi s standardom EN 15341 za merjenje uresničevanja vsakega postopka in spremljanje njegove učinkovitosti. Ta opis postopka vzdrževanja bo upravniku ponudil način za primerjavo organizacije z opisano generično predstavitvijo in odkrivanje nezadostnih ukrepov, nedodeljenih odgovornosti in/ali slabo vzpostavljenih povezav.

Najbolje prodajani standardi