SIST EN 61975:2010

Oznaka standarda: SIST EN 61975:2010
Koda projekta: 22347
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): High-voltage direct current (HVDC) installations - System tests (IEC 61975:2010)
Naslov (slovenski): Visokonapetostne enosmerne inštalacije (HVDC) - Sistemski preskusi (IEC 61975:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61975:2010 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 29.130.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-11
Referenčna oznaka: EN 61975:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard applies to system tests for high-voltage direct current (HVDC) installations which consist of a sending terminal and a receiving terminal, each connected to an a.c. system. The tests specified in this standard are based on bidirectional and bipolar high-voltage direct current (HVDC) installations which consist of a sending terminal and a receiving terminal, each connected to an a.c. system. The test requirements and acceptance criteria should be agreed for back-to-back installations, while multi-terminal systems and voltage sourced converters are not included in this standard. For monopolar HVDC installations, the standard applies except for bipolar tests. For the special functions or performances that are claimed by specific projects, some extra test items not included in this standard should be added according to the technical specification requirements. This standard only serves as a guideline to system tests for high-voltage direct current (HVDC) installations. The standard gives potential users guidance, regarding how to plan commissioning activities. The tests described in the guide may not be applicable to all projects, but represent a range of possible tests which should be considered. Therefore, it is preferable that the project organization establishes the individual test program based on this standard and in advance assigns responsibilities for various tasks/tests between involved organisations (e.g. user, supplier, manufacturer, operator, purchaser etc.) for each specific project.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard velja za sistemske preskuse za visokonapetostne enosmerne inštalacije (HVDC), ki so sestavljene iz terminala, kateri oddaja, in terminala, kateri sprejema, oba priključena na sistem izmenične napetosti. Preskusi, določeni v tem standardu, so osnovani na dvosmernih in bipolarnih visokonapetostnih enosmernih inštalacijah (HVDC), inštalacijah, ki so sestavljene iz terminala, ki oddaja in terminala, ki sprejema, oba priključena na sistem izmenične napetosti. Zahteve preskusa in merila sprejemljivosti za zaporedne inštalacije se morajo dogovoriti, medtem ko sistemi z več terminali in virnih pretvornikov napetosti niso zajeti v tem standardu. Standard velja za enopolne HVDC inštalacije, razen bipolarnih preskusov. Za posebne funkcije ali delovanja, ki so lastna določenim načrtom, je potrebno dodati nekatere dodatne preskusne postavke, v skladu z zahtevami tehničnih specifikacij. Ta standard služi samo kot vodilo sistemskim preskusom za visokonapetostne enosmerne inštalacije (HVDC). Standard podaja vodila potencialna uporabnikom glede tega, kako načrtovati dejavnosti začetka obratovanja. Preskusi, opisani v vodilu, lahko ne veljajo za vse projekte, vendar predstavljajo razpon možnih preskusov, ki jih je treba upoštevati. Zato po možnosti organizacija, udeležena v projektu, vzpostavi program posamezni preskusni program, osnovan na tem standardu, in v naprej dodeli odgovornosti za različne opravila/preskuse med udeleženimi organizacijami (npr. uporabnik, dobavitelj, proizvajalec, operater, kupec itd.) za vsak določen projekt.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 61975:2010/A1:2017 - Visokonapetostne enosmerne inštalacije (HVDC) - Sistemski preskusi (IEC 61975:2010/A1:2016) - Dopolnilo A1 24-mar-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi