SIST EN 62471-5:2015

Oznaka standarda: SIST EN 62471-5:2015
Koda projekta: 25407
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 5: Image projectors
Naslov (slovenski): Fotobiološka varnost sijalčnih sistemov - 5. del: Slikovni projektorji
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62471-5:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema
ICS: 29.140.99 37.040.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-12
Referenčna oznaka: EN 62471-5:2015
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62471 provides requirements regarding photobiological safety of the optical radiation emitted by image projectors. This part of IEC 62471 does not deal with other hazards such as electrical, mechanical or fire hazards. This part of IEC 62471 provides requirements regarding: • optical radiation safety assessment of image projectors; • projector risk groups; • testing conditions and measurement conditions; • manufacturer’s requirements including user information. The scope of this part of IEC 62471 is photobiological safety of image projectors including the emissions from laser-illuminated projectors that fulfill the requirements as specified in IEC 60825-1:2014, 4.4 and for which visible light emission has been excluded from classification in IEC 60825-1. This part of IEC 62471 does not address safety requirements for laser display products where collimated laser beams — generally scanned — are employed. It does address those laserilluminated projectors that employ a laser source to illuminate, for example, a micro-electromechanical system (MEMS) without scanned beams or crystal-based display projector system. NOTE Image projectors containing lasers are subject to those provisions of IEC 60825-1 applicable to the embedded laser. See IEC 60825-1:2014, 4.4 for which visible light emission has been excluded from the laser product classification. This part of IEC 62471 includes projectors for only visible image projection and does not include ultraviolet (UV) projectors, infrared (IR) projectors, general lighting service (GLS) lamps (GLS; defined in IEC 62471) or projector lamp systems used for general lighting, which are treated in separate International Standards.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62471 določa zahteve glede fotobiološke varnosti optičnega sevanja slikovnih projektorjev. Ta del standarda IEC 62471 ne obravnava drugih nevarnosti (npr. električne, mehanske ali požarne nevarnosti). Ta del standarda IEC 62471 določa zahteve glede: • ocena tveganja pri optičnem sevanju slikovnih projektorjev; • tvegane skupine projektorjev; • preskusni in meritveni pogoji; • zahteve proizvajalca, vključno z uporabniškimi informacijami. Področje uporabe tega dela standarda IEC 62471 je fotobiološka varnost slikovnih projektorjev, vključno z emisijami projektorjev z lasersko osvetlitvijo, ki izpolnjujejo zahteve, določene v točki 4.4 standarda IEC 60825-1:2014, in za katere so bile emisije vidne svetlobe izključene iz klasifikacije, podane v standardu IEC 60825-1. Ta del standarda IEC 62471 ne obravnava varnostnih zahtev za laserske prikazovalnike, pri katerih se uporabljajo kolimirani laserski žarki (celostno skenirani). Obravnava projektorje z lasersko osvetlitvijo, ki z laserskim virom osvetlijo na primer mikro elektromehanski sistem (MEMS) brez skeniranih žarkov ali projekcijski sistem z zaslonom iz tekočih kristalov. OPOMBA: Slikovni projektorji, ki vključujejo laserske žarke, so predmet določil standarda IEC 60825-1, ki se uporabljajo za vgrajen laser. Glej točko 4.4 standarda IEC 60825-1:2014 glede tega, katere emisije vidne svetlobe so bile izključene iz klasifikacije laserskih izdelkov. Ta del standarda IEC 62471 vključuje projektorje samo za vidno slikovno projekcijo in ne vključuje ultravijoličnih (UV) projektorjev, infrardečih (IR) projektorjev, sijalk za splošno uporabo v razsvetljavi (GLS; določeno v standardu IEC 62471) ali sistemov projektorskih sijalk, ki se uporabljajo za splošno razsvetljavo in so obravnavani v ločenih mednarodnih standardih.

Najbolje prodajani standardi