SIST EN 50364:2010

Oznaka standarda: SIST EN 50364:2010
Koda projekta: 21313
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications
Naslov (slovenski): Omejevanje izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem naprav, ki delujejo v frekvenčnem obsegu od 0 Hz do 300 GHz in se uporabljajo za elektronski nadzor blaga (EAS), radiofrekvenčno razpoznavanje (RFID) in podobne namene
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50364:2010 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: INIR - Neionizirna sevanja
ICS: 13.280 33.100.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-06
Razveljavitev: 01-okt-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-10
Področje projekta (angleško): This product standard applies to devices operating within the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in electronic article surveillance (EAS), radio frequency identification (RFID) and similar applications. This product standard may be used for demonstration of compliance to the requirements of the RTTE Directive 1999/5/EC, with regard to the limitation of human exposure to electromagnetic fields (EMFs). There are additional requirements covered by the Directive, which are not included in this product standard. This product standard may be used for demonstration of compliance to the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, with regard to the limitation of human exposure to EMFs. There are additional requirements covered by the Directive, which are not included in this product standard. It should be noted that the supplier of a specific piece of equipment might not know the overall exposure environment in which the equipment is being used. This product standard can only assess the human exposure from the specific equipment under evaluation when being used according to the supplier's guidelines. Other standards can apply to products covered by this document. In particular this document is not designed to evaluate the electromagnetic compatibility with other equipment; nor does it reflect any product safety requirements other than those specifically related to human exposure to electromagnetic fields.
Področje projekta (slovensko): Ta proizvodni standard velja za naprave, ki delujejo v frekvenčnem obsegu od 0 do 300 GHz in se uporabljajo pri elektronskem nadzoru blaga (EAS), radiofrekvenčnem razpoznavanju (RFID) in podobnih uporabah. Ta proizvodni standard se lahko uporablja za prikazovanje ustreznosti zahtevam RTTE Direktive 1999/5/ES glede omejitve izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem (EMF). S to direktivo so zajete dodatne zahteve, ki niso vključene v ta proizvodni standard. Ta proizvodni standard se lahko uporablja za prikazovanje ustreznosti zahtevam Direktive o nizki napetosti 2006/95/ES glede omejitve izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem (EMF). S to direktivo so zajete dodatne zahteve, ki niso vključene v ta proizvodni standard. Upoštevati je treba, da dobavitelj določenega kosa opreme morda ne pozna celotnega okolje izpostavljenosti, v katerem se bo oprema uporabljala. Ta proizvodni standard lahko ocenjuje samo izpostavljenost ljudi zaradi določene opreme, ki se ocenjuje pri uporabi v skladu z priporočili dobavitelja. Ostali standardi lahko veljajo za proizvode, zajete v tem dokumentu. Predvsem ta dokument ni zasnovan za ocenjevanje elektromagnetne združljivosti z ostalo opremo, niti ne odraža kakršne koli druge zahteve za varnost proizvoda, razen tistih, ki se posebej nanašajo za izpostavljenost ljudi elektromagnetnim poljem.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN 50364:2018 - Produktni standard za izpostavljenost ljudi elektromagnetnim sevanjem naprav, ki delujejo v frekvenčnem območju od 0 Hz do 300 GHz in se uporabljajo za elektronski nadzor blaga (EAS), radiofrekvenčno razpoznavanje (RFID) in podobne namene 16-jan-2018
Revidiran SIST EN 50364:2018 - Produktni standard za izpostavljenost ljudi elektromagnetnim sevanjem naprav, ki delujejo v frekvenčnem območju od 0 Hz do 300 GHz in se uporabljajo za elektronski nadzor blaga (EAS), radiofrekvenčno razpoznavanje (RFID) in podobne namene 09-feb-2016
Nadomešča SIST EN 50364:2002 - Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 10 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications 01-maj-2010
Revidiran SIST EN 50364:2002 - Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 10 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications 06-nov-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi