SIST EN 1499:2013

Oznaka standarda: SIST EN 1499:2013
Koda projekta: 00216056
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handwash - Test method and requirements (phase 2/step 2)
Naslov (slovenski): Kemična razkužila in antiseptiki - Higiensko umivanje rok - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1499:2013 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 11.080.20 71.100.35
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Referenčna oznaka: EN 1499:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a test method simulating practical conditions for establishing whether a product for hygienic handwash reduces the release of transient microbial flora on hands when used to wash the artificially contaminated hands of volunteers. NOTE 1 Attention is drawn to the fact that tests on human volunteers are the subject of legal provisions in certain European countries/regions. This European Standard applies to products for hygienic handwash for use in areas and situations where disinfection is medically indicated. Such indications occur in patient care, for example: - in hospitals, in community medical facilities and in dental institutions; - in clinics of schools, of kindergardens and of nursing homes. and may occur in the workplace and in the home. It may also include services such as laundries and kitchens supplying products directly for the patient. EN 14885 specifies in detail the relationship of the various tests to one another and to "use recommendations". NOTE 2 This method corresponds to a phase 2, step 2 test.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa preskusno metodo s simuliranjem praktičnih pogojev za ugotovitev, ali izdelek za higiensko umivanje rok zmanjša prenos prehodne mikrobiološke flore na roke, ko se uporablja za umivanje načrtno onesnaženih rok prostovoljcev. OPOMBA 1 Opozoriti je treba na dejstvo, da so preskusi s človeškimi prostovoljci predmet predpisov v določenih evropskih državah. Ta evropski standard velja za izdelke za higiensko umivanje rok za področja in primere, ko obstajajo zdravstvene indikacije za dezinfekcijo. Te indikacije se pojavljajo pri negi bolnikov, na primer: v bolnišnicah, skupnih zdravstvenih in zobozdravstvenih ustanovah; v klinikah šol, vrtcev in domov za starejše; in lahko nastanejo na delovnem mestu ali doma. Vključujejo lahko tudi storitvene prostore, kot so pralnice in kuhinje, ki proizvode neposredno dostavljajo bolniku. EN 14885 podrobno določa razmerje med različnimi preskusi in priporočili za uporabo. OPOMBA 2 Ta metoda ustreza preskusu stopnje 2 faze 2.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1499:2001 - Kemična razkužila in antiseptiki - Higiensko umivanje rok - Preskusna metoda in zahteve (faza 2/stopnja 2) 01-jul-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi