SIST EN ISO 10961:2012

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10961:2012
Koda projekta: 00023168
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Gas cylinders - Cylinder bundles - Design, manufacture, testing and inspection (ISO 10961:2010)
Naslov (slovenski): Plinske jeklenke - Snopi jeklenk - Konstruiranje, proizvodnja, preskušanje in kontrola (ISO 10961:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10961:2012 angleški jezik Withdrawn SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TLP - Tlačne posode
ICS: 23.020.35
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-05
Razveljavitev: 01-feb-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-02
Referenčna oznaka: EN ISO 10961:2012
Področje projekta (angleško): ISO 10961:2010 specifies the requirements for the design, construction, testing and initial inspection of a transportable cylinder bundle. It is applicable to cylinder bundles containing compressed gas, liquefied gas and mixtures thereof. It is also applicable to cylinder bundles for acetylene. It does not apply to packages in which cylinders are manifolded together in a support frame which is designed to be fixed permanently to a road vehicle, to a railway wagon or to the ground as a customer storage vessel. It does not apply to cylinder bundles which are designed for use in extreme environmental or operational conditions when additional and extraordinary requirements are imposed to maintain safety standards, reliability and performance, e.g. offshore cylinder bundles. Specific requirements for acetylene cylinder bundles containing acetylene in a solvent are included in an annex. ISO 10961 does not, however, cover acetylene cylinder bundles with solvent-free acetylene cylinders. ISO 10961 is intended primarily for industrial gases other than liquefied petroleum gases (LPGs), but it may also be used for LPGs.
Področje projekta (slovensko): ISO 10961:2010 določa zahteve za konstruiranje, proizvodnjo, preskušanje in začetni nadzor premičnih snopov jeklenk. Uporablja se za snope jeklenk, ki vsebujejo stisnjeni plin, utekočinjeni plin in mešanice teh plinov. Uporablja se tudi za snope jeklenk za acetilen. Ne uporablja se za embalažo, v kateri so jeklenke zbrane v podpornem okvirju, ki je namenjen stalni namestitvi na cestno vozilo, železniški vagon ali tla kot odjemalčeva posoda za shranjevanje. Ne uporablja se za snope jeklenk, ki so namenjeni za uporabo v izrednih okoljskih ali delovnih pogojih, pri katerih so določene dodatne in izredne zahteve za ohranjanje varnostnih standardov, zanesljivosti in lastnosti, npr. snopi jeklenk na morju. Posebne zahteve za snope jeklenk za acetilen, ki vsebujejo acetilen v raztopini, so vključene v prilogi. Vendar ISO 10961 ne zajema snopov jeklenk za acetilen, v katerih so jeklenke za acetilen brez raztopine. ISO 10961 se predvsem uporablja za industrijske pline, ki niso utekočinjen naftni plin (LPG), vendar se lahko uporablja tudi za LPG.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN ISO 10961:2020 - Plinske jeklenke - Snopi jeklenk - Konstruiranje, proizvodnja, preskušanje in kontrola (ISO 10961:2019) 01-feb-2020
Nadomešča SIST EN 13769:2004 - Premične plinske jeklenke – Snopi jeklenk - Načrtovanje, izdelava, označevanje in preskus 01-maj-2012
Nadomešča SIST EN 13769:2004/A1:2005 - Premične plinske jeklenke – Snopi jeklenk – Načrtovanje, izdelava, označevanje in preskušanje 01-maj-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi