SIST EN IEC 62138:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62138:2019
Koda projekta: 68128
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Software aspects for computer-based systems performing category B or C functions (IEC 62138:2018)
Naslov (slovenski): Nuklearne elektrarne - Instrumenti in nadzorni sistemi za zagotavljanje varnosti - Značilnosti programske opreme računalniških sistemov, ki izvajajo funkcije kategorij B ali C (IEC 62138:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62138:2019 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-12
Referenčna oznaka: EN IEC 62138:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies requirements for the software of computer-based instrumentation and control (I&C) systems performing functions of safety category B or C as defined by IEC 61226. It complements IEC 60880 which provides requirements for the software of computer-based I&C systems performing functions of safety category A. It is consistent with, and complementary to, IEC 61513. Activities that are mainly system level activities (for example, integration, validation and installation) are not addressed exhaustively by this document: requirements that are not specific to software are deferred to IEC 61513. The link between functions categories and system classes is given in IEC 61513. Since a given safety-classified I&C system may perform functions of different safety categories and even non safety-classified functions, the requirements of this document are attached to the safety class of the I&C system (class 2 or class 3). This document is not intended to be used as a general-purpose software engineering guide. It applies to the software of I&C systems of safety classes 2 or 3 for new nuclear power plants as well as to I&C upgrading or back-fitting of existing plants. For existing plants, only a subset of requirements is applicable and this subset has to be identified at the beginning of any project. The purpose of the guidance provided by this document is to reduce, as far as possible, the potential for latent software faults to cause system failures, either due to single software failures or multiple software failures (i.e. Common Cause Failures due to software). This document does not explicitly address how to protect software against those threats arising from malicious attacks, i.e. cybersecurity, for computer-based systems. IEC 62645 provides requirements for security programmes for computer-based systems.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve za programsko opremo računalniških instrumentov in nadzornih sistemov (I&C) za izvajanje funkcij varnostne kategorije B ali C, kot je definirana v standardu IEC 61226. Dopolnjuje standard IEC 60880, ki določa zahteve za programsko opremo računalniških instrumentov in nadzornih sistemov za izvajanje funkcij varnostne kategorije A. Skladen je s standardom IEC 61513, katerega tudi dopolnjuje. Dejavnosti, ki so predvsem dejavnosti na ravni sistema (na primer integracija, validacija in namestitev), v tem dokumentu niso izčrpno naslovljene: zahteve, ki se ne navezujejo na programsko opremo, so navedene v standardu IEC 61513. Povezava med funkcijskimi kategorijami in sistemskimi razredi je podana v standardu IEC 61513. Ker lahko dani sistem I&C z varnostno razvrstitvijo izvaja funkcije različnih varnostnih kategorij in celo funkcij, ki nimajo varnostne razvrstitve, so zahteve tega dokumenta dodane varnostnemu razredu sistema I&C (razred 2 ali razred 3). Namen tega dokumenta ni, da bi se uporabljal kot vodilo za inženiring programske opreme za splošni namen. Uporablja se za programsko opremo računalniških instrumentov in nadzornih sistemov varnostnega razreda 2 ali 3 za nove jedrske elektrarne in tudi za nadgradnjo ali posodobitev obstoječih elektrarn z računalniškimi instrumenti in nadzornimi sistemi. Za obstoječe elektrarne se uporablja samo podnabor zahtev in ta podnabor je treba identificirati na začetku posameznega projekta. Namen vodil, navedenih v tem dokumentu, je v največji možni meri zmanjšati potencial, da bi latentne okvare programske opreme povzročile odpovedi sistema, in sicer zaradi okvar posamezne programske opreme ali okvar več programskih oprem (tj. okvare s skupnim vzrokom zaradi programske opreme). Ta dokument ne naslavlja izrecno zaščite programske opreme pred grožnjami, ki izhajajo iz zlonamernih napadov, tj. kibernetske varnosti, za računalniške sisteme. Zahteve za varnostne programe za računalniške sisteme določa standard IEC 62645.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 62138:2009 - Nuklearne elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljenje varnosti - Značilnosti programske opreme računalniških sistemov, ki izvajajo kategoriji funkcij B ali C (IEC 62138:2004) 17-sep-2018
Nadomešča SIST EN 62138:2009 - Nuklearne elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljenje varnosti - Značilnosti programske opreme računalniških sistemov, ki izvajajo kategoriji funkcij B ali C (IEC 62138:2004) 01-okt-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi