SIST-TP CEN/TR 16410:2013

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16410:2013
Koda projekta: 00351015
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Barriers to use - Extension to CEN/TR 15855 Barriers to trade
Naslov (slovenski): Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Ovire pri uporabi - Razširitev CEN/TR 15855 Ovire pri trgovanju
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16410:2013 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NES - Nevarne snovi
ICS: 13.020.99 91.010.10 91.100.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-01
Referenčna oznaka: CEN/TR 16410:2012
Področje projekta (angleško): CEN Technical Report 15855 examined the concept and realities of barriers to trade in construction products within the European Union insofar as the products were affected by regulations relating to Essential Requirement 3 (ER3) of the Construction Products Directive (89/106/EEC). Within the body of CEN/TR 15855, the topic of barriers to use was investigated briefly and it was concluded that these could be at least as significant as technical barriers to trade. The European Commission, in noting these findings, asked that the report be extended to further examine the reasons for and scope of barriers to use of construction products in the European Union (insofar as they related to ER3) of the Construction Products Directive (CPD). This report further examines the types of barriers and the fundamental reasons behind their creation and continued existence, such as the laudable aim to protect health.
Področje projekta (slovensko): V tehničnem poročilu CEN 15855 sta obravnavana koncept in dejansko stanje ovir pri trgovanju z gradbenimi proizvodi v Evropski uniji v smislu vpliva predpisov v zvezi z bistveno zahtevo 3 (ER3) direktive o gradbenih proizvodih (89/106/EGS) na proizvode. Organ CEN/TR 15855 je na kratko preučil temo ovir pri uporabi, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so lahko navedene ovire vsaj toliko pomembne kot tehnične ovire pri trgovanju. Evropska komisija je ob upoštevanju teh ugotovitev zaprosila za razširitev poročila, da bi se nadalje preučili razlogi za ovire pri uporabi gradbenih proizvodov in njihov obseg v Evropski uniji (v smislu povezave z bistveno zahtevo 3 direktive o gradbenih proizvodih). V tem poročilu so dodatno preučene vrste ovir ter temeljni razlogi za njihov nastanek in nadaljnji obstoj, kot je hvalevreden cilj za zaščito zdravja.

Najbolje prodajani standardi