SIST EN 60598-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 60598-1:2015
Koda projekta: 24289
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Luminaires - Part 1: General requirements and tests (IEC 60598-1:2014 , modified)
Naslov (slovenski): Svetilke - 1. del: Splošne zahteve in preskusi (IEC 60598-1:2014, spremenjen)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60598-1:2015 angleški jezik Active SIST-S: 157.30 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IESV - Električne svetilke
ICS: 29.140.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-05
Področje projekta (slovensko): Ta 1. del standarda IEC 60598 določa splošne zahteve za svetilke, ki vsebujejo električne svetlobne vire, namenjene za delovanje z omrežnim napajanjem do 1000 V. Zahteve in preskusi iz tega standarda zajemajo: klasifikacijo, označevanje, mehansko zasnovo, električno zasnovo in fotobiološko varnost. Vse oddelke 1. dela je treba brati v povezavi s tem oddelkom 0 in drugimi ustreznimi oddelki, na katere se sklicuje besedilo. V vsakem delu standarda IEC 60598-2 so navedene podrobne zahteve za določeno vrsto svetilk ali skupino svetilk z omrežnim napajanjem, ki ne presega 1000 V. Ti deli so zaradi lažjega revidiranja objavljeni ločeno, po potrebi pa bodo dodani dodatni oddelki. Predstavitev fotometričnih podatkov za svetilke obravnava Mednarodna komisija za razsvetljavo (CIE), zato ni zajeta v 1. delu. 1. del zajema zahteve za svetilke, ki vsebujejo sprožilce z nazivnimi najvišjimi vrednostmi napetostnega impulza, ki ne presegajo tistih v preglednici 11.2. Zahteve veljajo za svetilke s sprožilci, vgrajenimi v dušilke, in za svetilke, pri katerih so sprožilci ločeni od dušilk. Za svetilke, pri katerih so sprožilci vgrajeni v same sijalke, so zahteve še v obravnavi. 1. del zajema tudi zahteve za polsvetilke. Na splošno 1. del zajema varnostne zahteve za svetilke. Namen 1. dela je določiti nabor zahtev in preskusov, ki jih je na splošno mogoče uporabiti za večino vrst svetilk in na katere se je mogoče sklicevati, kot zahtevajo podrobne specifikacije standarda IEC 60598-2. 1. dela tako samega ni mogoče obravnavati kot specifikacijo za nobeno vrsto svetilk, njegove določbe pa veljajo samo za določene vrste svetilk, in sicer v obsegu, kot ga določa ustrezni del standarda IEC 60598-2. Deli standarda IEC 60598-2 pri sklicevanju na posamezni oddelek 1. dela določajo obseg, v katerem se ta oddelek uporablja, in vrstni red, v katerem je treba izvesti preskuse; po potrebi zajemajo tudi dodatne zahteve. Vrstni red, v katerem so oštevilčeni oddelki 1. dela, nima posebnega pomena, saj je vrstni red, v katerem veljajo določbe, za vsako vrsto svetilk ali skupino svetilk določen v ustreznem delu standarda IEC 60598-2. Vsi deli standarda IEC 60598-2 so samostojni in ne vsebujejo sklicev na druge dele tega standarda. Kadar so v delih standarda IEC 60598-2 navedeni sklici na zahteve katerega koli oddelka 1. dela z besedno zvezo »Upoštevati je treba zahteve .... oddelka standarda IEC 60598-1«, je treba to besedno zvezo razumeti tako, da veljajo vse zahteve tega oddelka 1. dela, razen tistih, ki so jasno neprimerne za določeno vrsto svetilk, ki je obravnavana v tistem delu standarda IEC 60598-2. Za svetilke, odporne proti eksploziji, ki so obravnavane v standardu IEC 60079, se poleg zahtev standarda IEC 60079 uporabljajo tudi zahteve standarda IEC 60598 (izbrane iz ustreznih delov 2. dela). V primeru neskladij med standardoma IEC 60598 in IEC 60079 imajo prednost zahteve standarda IEC 60079. Opozoriti je treba na standarde glede zmogljivosti sijalk, ki vsebujejo »informacije o zasnovi svetilk«; te je treba upoštevati za pravilno delovanje sijalk; vendar pa ta standard ne zahteva, da homologacijski preskusi svetilk zajemajo preskušanje zmogljivosti sijalk. Izboljšave varnosti, ki upoštevajo najsodobnejšo tehnologijo, se redno dodajajo v standarde z revizijami in dopolnili. Regionalni organi za standardizacijo lahko v svoje izpeljane standarde dodajo navedbe o izdelkih, ki so bili skladni s predhodnim dokumentom, kot je prikazal proizvajalec ali organ za standardizacijo. V navedbah se lahko zahteva, da se pri proizvodnji takih izdelkov še naprej uporablja predhodni standard, in sicer do določenega datuma, od katerega dalje se bo uporabljal novi standard.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 60598-1:2015/AC:2016 - Svetilke - 1. del: Splošne zahteve in preskusi 10-nov-2015
Popravljen z SIST EN 60598-1:2015/AC:2016 - Svetilke - 1. del: Splošne zahteve in preskusi - Popravek AC 29-dec-2015
Popravljen z SIST EN 60598-1:2015/AC:2017 - Svetilke - 1. del: Splošne zahteve in preskusi - Popravek AC (IEC 60598-1:2014/COR3:2017) 30-maj-2017
Dopolnjen z SIST EN 60598-1:2015/A1:2018 - Svetilke - 1. del: Splošne zahteve in preskusi - Dopolnilo A1 (IEC 60598-1:2014/A1:2017) 01-dec-2015
Dopolnjen z SIST EN 60598-1:2015/oprA2:2019 - Svetilke - 1. del: Splošne zahteve in preskusi 28-nov-2017
Nadomešča SIST EN 60598-1:2009 - Svetilke - 1. del: Splošne zahteve in preskusi (IEC 60598-1:2008, spremenjen) 26-jun-2012
Dopolnjen z SIST EN 60598-1:2015/kFprA1 (fragment 1):2016 - Svetilke - 1. del: Splošne zahteve in preskusi 14-jun-2016
Nadomešča SIST EN 60598-1:2009/A11:2009 - Svetilke - 1. del: Splošne zahteve in preskusi 26-jun-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi