SIST EN 50561-3:2016

Oznaka standarda: SIST EN 50561-3:2016
Koda projekta: 24718
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Powerline communication apparatus used in low-voltage installations – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement – Part 3: Apparatus operating above 30 MHz
Naslov (slovenski): Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 3. del: Aparati, ki delujejo nad 30 MHz
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50561-3:2016 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EMC - Elektromagnetna združljivost
ICS: 33.040.60 33.100.01 97.030
Status: V prevajanju
Objavljen: 01-Mar-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-03
Referenčna oznaka: EN 50561-3:2016
Področje projekta (angleško): This part of EN 50561 specifies limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics for in-home communication apparatus that use the low voltage power installation as the transmission medium. This part of EN 50561 applies to equipment that uses frequencies including those above 30 MHz in order to communicate. Procedures are given for the measurement of signals generated by the equipment and limits are specified within the frequency range 9 kHz to 400 GHz. No measurement is required at frequencies where no limits are specified. The radiated emission requirements in this standard are not intended to be applicable to the intentional transmissions from a radio-transmitter as defined by the ITU, nor to any spurious emissions related to these intentional transmissions. NOTE The requirements defined in this standard effectively restrict the intended transmission frequencies to below 87,5 MHz.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda EN 50561 določa omejitve in merilne metode karakteristik radijskih motenj za aparate za domačo uporabo, ki kot medij prenosa uporabljajo nizkonapetostne električne inštalacije. Ta del standarda EN 50561 velja za opremo, ki za komunikacijo uporablja frekvence do in nad 30 MHz. Postopki so določeni za meritve signalov, ki jih ustvari oprema, omejitve pa so določene znotraj frekvenčnega območja od 9 kHz do 400 GHz. Za frekvence, za katere ni določenih omejitev, meritev ni treba opraviti. Zahteve za elektromagnetno sevanje, ki so zajete v tem standardu, niso namenjene uporabi za mednarodne prenose iz radijskih oddajnikov, kot jih je opredelila Mednarodna komunikacijska zveza, ali za stranska oddajanja, ki so povezana s temi mednarodnimi prenosi. OPOMBA: Zahteve, opredeljene v tem standardu, omejujejo prenose na frekvence pod 87,5 MHz.

Najbolje prodajani standardi