SIST EN 13063-2:2005+A1:2007

Oznaka standarda: SIST EN 13063-2:2005+A1:2007
Koda projekta: 00166064
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 2: Requirements and test methods under wet conditions
Naslov (slovenski): Dimovodne naprave - Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami - 2. del: Zahteve in preskusne metode za obratovanje v vlažnih pogojih
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13063-2:2005+A1:2007 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
SIST EN 13063-2:2005+A1:2007 slovenski jezik Active SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 91.060.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
Refer. št. objave: Sporočila 2007-09
Referenčna oznaka: EN 13063-2:2005+A1:2007
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements and test methods for multiwall system chimneys working under wet conditions (in the following expressed as "wet chimney") with pressure type N1, N2 or P1 according to EN 1443 and a working temperature below or equal T600 according to !EN 13063-1:2005+A1", in which the products of combustion are conveyed to the atmosphere through clay/ceramic flue liners. Marking and inspection are also covered by this document. This European Standard does not apply to structurally independent (free standing or self-supporting) system chimneys. The wet chimney may comprise the following appropriate components: clay/ceramic flue liners; insulation layer; outer walls; acid resistant mortar for jointing flue liners or elastomeric sealant; mortar for jointing outer walls; terminal; chimney base; condensate collector; condensate outlet; cladding; opening section; cleaning and inspection door; distance piece; reinforcement. The wet system chimney covers a combination of compatible chimney components, obtained or specified from one manufacturing source with product responsibility for the whole system chimney.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve in preskusne metode za večslojne sistemske dimovodne naprave, ki obratujejo v vlažnih pogojih (v nadaljevanju: dimovodna naprava za obratovanje v vlažnem), s tlakom tipa N1, N2 ali P1 v skladu s standardom EN 1443 in delovno temperaturo, nižjo ali enako T600 v skladu s standardom EN 13063-1:2005+A1 , pri katerih se produkti zgorevanja odvajajo v ozračje prek keramičnih dimovodnih tuljav. Ta dokument zajema tudi označevanje in pregledovanje. Ta evropski standard se ne uporablja za konstrukcijsko neodvisne (samostoječe ali samonosilne) sistemske dimovodne naprave. Dimovodno napravo za obratovanje v vlažnem lahko sestavljajo naslednji ustrezni sestavni deli: – keramične dimovodne tuljave, – izolacijski sloj, – zunanji plašči, – malta, odporna proti kislinam, za spajanje dimovodnih tuljav ali elastomerna tesnilna masa, – malta za spajanje zunanjih plaščev, – zaključni element, – temelj dimovodne naprave, – zbiralnik kondenzata, – odvod kondenzata, – obloga dimovodne naprave, – element z odprtino, – vratca za čiščenje in pregledovanje, – distančnik, – ojačitev. Sistemska dimovodna naprava za obratovanje v vlažnem je kombinacija med seboj združljivih sestavnih delov, ki jih je dobavil ali določil en sam proizvajalec, ki prevzema odgovornost za celotno dimovodno napravo. OPOMBA: Ta dokument ne zajema dimovodnih naprav, odpornih proti požaru saj
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 13063-2:2005 - Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 2. del: Zahteve in preskusne metode za delovanje v vlažnih razmerah 01-sep-2007


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi