SIST EN 12845:2015

Oznaka standarda: SIST EN 12845:2015
Koda projekta: 00191267
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance
Naslov (slovenski): Vgrajene naprave za gašenje - Avtomatski sprinklerski sistemi - Projektiranje, vgradnja in vzdrževanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12845:2015 angleški jezik Active SIST-S: 157.30 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 13.220.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements and gives recommendations for the design, installation and maintenance of fixed fire sprinkler systems in buildings and industrial plants, and particular requirements for sprinkler systems that are integral to measures for the protection of life. This European Standard covers only the types of sprinkler specified in EN 12259 1 (see Annex L). The requirements and recommendations of this European Standard are also applicable to any addition, extension, repair or other modification to a sprinkler system. They are not applicable to water spray or deluge systems. It covers the classification of hazards, provision of water supplies, components to be used, installation and testing of the system, maintenance, and the extension of existing systems, and identifies construction details of buildings which are the minimum necessary for satisfactory performance of sprinkler systems complying with this European Standard. This European Standard does not cover water supplies to systems other than sprinklers. Its requirements can be used as guidance for other fixed firefighting extinguishing systems, provided that any specific requirements for other firefighting extinguishing supplies are taken into account. This European Standard is intended for use by those concerned with purchasing, designing, installing, testing, inspecting, approving, operating and maintaining automatic sprinkler systems, in order that such equipment will function as intended throughout its life. This European Standard is intended only for fixed fire sprinkler systems in buildings and other premises on land. Although the general principles might well apply to other uses (e.g. maritime use), For these other uses additional considerations should be taken into account. The requirements are not valid for automatic sprinkler systems on ships, in aircraft, on vehicles and mobile fire appliances or for below ground systems in the mining industry. Sprinkler system design deviations might be allowed when such deviations have been shown to provide a level of protection at least equivalent to this European Standard, for example by means of full-scale fire testing where appropriate, and where the design criteria have been fully documented.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve in podaja priporočila za projektiranje, vgradnjo in vzdrževanje vgrajenih sprinklerskih sistemov v zgradbah in industrijskih obratih ter posebne zahteve za sprinklerske sisteme, ki so nujni za ukrepe za zaščito življenja. Ta evropski standard zajema le tipe sprinklerjev, ki so navedeni v standardu EN 12259 1 (glej dodatek L). Zahteve in priporočila tega evropskega standarda veljajo tudi za vse dodatke, razširitve, popravila ali druge spremembe sprinklerskega sistema. Zahteve ne veljajo za pršilne sisteme za vodo ali sisteme za preplavljanje z vodo. Standard zajema razvrstitev nevarnosti, zagotavljanje oskrbe z vodo, sestavne dele za uporabo, vgradnjo in testiranje sistema ter vzdrževanje in razširitev obstoječih sistemov ter opredeljuje minimalne konstrukcijske podrobnosti stavb za uspešno izvedbo sprinklerskih sistemov v skladu s tem evropskim standardom. Ta evropski standard ne zajema zagotavljanja oskrbe z vodo drugih sistemov, razen sprinklerskih. Zahteve standarda se lahko uporabijo kot smernice za druge vgrajene sisteme za gašenje, od pogojem, da so upoštevane katere koli posebne zahteve za druga sredstva za gašenje. Ta evropski standard je namenjen za uporabo s strani tistih oseb, ki se ukvarjajo z nabavo, projektiranjem, vgradnjo, preskušanjem, pregledovanjem, potrjevanjem, upravljanjem in vzdrževanjem avtomatskih sprinklerskih sistemov, z namenom, da bi taka oprema delovala kot predvideno vso življenjsko dobo. Ta evropski standard se uporablja samo za vgrajene sprinklerske sisteme v zgradbah in drugih objektih na tleh. Čeprav bi splošna načela verjetno lahko uporabili tudi v druge namene (npr. pomorsko uporabo), je treba za te druge uporabe upoštevati dodatne dejavnike. Zahteve niso veljavne za avtomatske sprinklerske sisteme na ladjah, vozilih in za mobilne naprave za gašenje ali za podzemne sisteme za rudarsko industrijo. Odstopanja pri konstrukciji sprinklerskih sistemov so dovoljena, če ta odstopanja dokazano zagotavljajo raven zaščite, ki je najmanj enakovredna zaščiti iz tega evropskega standarda, npr. dokazana s pomočjo požarnega preskusa, kjer je to primerno, in pri kateri so konstrukcijski kriteriji v celoti dokumentirani.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12845:2005+A2:2009 - Vgrajene naprave za gašenje - Avtomatski sprinklerski sistemi - Projektiranje, vgradnja in vzdrževanje 01-sep-2015
Popravljen z SIST EN 12845:2015/AC:2016 - Vgrajene naprave za gašenje - Avtomatski sprinklerski sistemi - Projektiranje, vgradnja in vzdrževanje 20-jan-2016
Dopolnjen z SIST EN 12845:2015/kFprA1:2019 - Vgrajene naprave za gašenje - Avtomatski sprinklerski sistemi - Projektiranje, vgradnja in vzdrževanje 01-apr-2019
Popravljen z SIST EN 12845:2015/AC:2016 - Vgrajene naprave za gašenje - Avtomatski sprinklerski sistemi - Projektiranje, vgradnja in vzdrževanje 01-mar-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi